Karstensen, Per

Karstensen, Per (1915-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Karstensen, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.10.1915 i Mosjøen, Nordland
 • Død 24.12.2010
 • Sønn av samvirkelagsbestyrer Peder Karstensen (1892-1917) og husmor og håndverker Magda Jensen (1888-1972)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nordland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varapresident, Stortinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Visepresident, Odelstinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Formann, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1968 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 -
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1978 - 30.09.1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 1979 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ytteren folkeskole 1922-1930
 • Vefsn folkehøgskole 1931-1932
 • Mo private middelskole 1934
 • Lærereksamen, Nesna offentlige lærerskole 1940
 • Examen artium (latinlinjen) 1943
 • Cand.philol. (historie hovedfag, bifag norsk og lærereks.) 1951

Yrke

 • Lærer i folkeskolen i Bodin 1940-1942
 • Lærer i Nord-Rana 1942-1944
 • Lærer ved Rana realskole 1944-1951
 • Lektor ved Rana realskole/Mo høgre allmennskole 1951-1961
 • Inspektør ved Mo kommunale høgre allmennskole/Rana gymnas 1961-1971
 • Skoledirektør i Nordland 1971-1973

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Vaganten. Pris fra ANSA 1971
 • Kommandørstecknet av Finlands Vita Ros Orden 1986
 • Paul Harris Fellow-medalje (the Rotary Foundation of Rotary International) 1993
 • Rana kommunes kulturpris 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Nord-Rana Kommunestyre 1945-1947, 1959-1963
 • Medlem Nord-Rana Kommunestyre 1947-1951
 • Medlem Nord-Rana Formannskap 1951-1955, 1955-1959
 • Ordfører Rana Kommunestyre 1963-1964 (fungerende ordfører fram til kommunesammenslåingen i 1964)
 • Ordfører Rana Kommunestyre 1964-1965
 • Medlem Rana Formannskap 1965-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Personellkontrollnemnda 1946-1951
 • Medlem Lagmannsretten 1946-1965
 • Formann Nasjonalhjelpens bevilgningsnemnd 1946-1951
 • Formann Arbeidsnemnda 1948-1951
 • Formann Mo og omegn folkeakademi 1955-1961
 • Ordfører Kystriksvegens råd 1959-1967
 • Formann Lønnsutvalget 1960-1963
 • Medlem Kommuneinndelingskomiteen 1960-1963
 • Medlem Helserådet 1960-1963
 • Formann Samordningsnemnda, Rana 1962-1964
 • Medlem Kommunikasjonsplanutvalget for Nordland 1964
 • Medlem Styret for Riksteateret 1965-1972
 • Nestformann Styret for Riksteateret 1973-1981
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1973-1977
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980
 • Formann Styret for Norsk-finsk kulturfond 1980-1986
 • Medlem Rådet for Norsk fjernundervisning 1981-1985
 • Medlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1981-1984
 • Leder Voksenopplæringsrådet 1981-1985
 • Medlem Kringkastingsrådet 1982-1986
 • Varamedlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1984-1985

Tillitsverv i partier

 • Formann Nord-Rana A 1951-1952
 • Formann Nord-Helgeland A 1955-1958
 • Medlem DNAs kulturutvalg 1965-1969
 • Medlem DNAs forskningsutvalg 1965-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Bodø krets av Norsk Lektorlag 1956-1959
 • Nestformann Rana historielag 1958-1967
 • Nestformann Rana Museums- og Historielag 1959-1961
 • Æresmedlem Rana historielag 1995

Andre administrative verv

 • Formann A/L Biblioteksentralen 1969-1976
 • Medlem Representantskapet for A/S Nordlandsbanken 1970-1978
 • Medlem Styret for Rana Blad 1983-1987

Litteratur

 • Karstensen, Per: Mo arbeiderforening gjennom 50 år. 1902-1952, Mo 1952
 • Karstensen, Per: Samvirkehandel gjennom 50 år. Fra Mo kooperative forening til Rana samvirkelag, Mo i Rana 1962
 • Karstensen, Per: Helgeland Bilruter A/S 1937-1987, Mo i Rana 1987
 • Karstensen, Per: Ranas skolehistorie, Mo i Rana 1988
 • Karstensen, Per: Mo Kjemiske Fagforening 1959-1990 og om Norsk Koksverk A/S, Primas Mo i Rana 1991
 • Karstensen, Per: Nevernes kirke 100 år: 1893-1993, Rana museums- og historielag Mo i Rana 1993
 • Karstensen, Per: 90 år for folkehelsa : Mo og Nord-Rana sanitetsforening 1905-1995, Sanitetsforeningen Mo i Rana 1995
 • Karstensen, Per: Med fortiden for framtiden. Fra Hans A. Meyers samlinger til Rana museum, Mo i Rana 1995