Kleppe, Per

Kleppe, Per (1923-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 181 dager

Gå til bildegalleri

Kleppe, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.04.1923 i Kristiania, Oslo
 • Død 10.03.2021
 • Sønn av advokat Knut Sigurd Kleppe (1897-1980) og husmor Nathalie Mathilde Andersen (1896-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 25.02.1957 - 01.03.1962
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979
  Statsråd, Planleggingssekretariatet, 01.01.1980 - 04.02.1981
  Statsråd, Planleggingssekretariatet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1941
 • Cand.oecon., Universitetet i Oslo 1956

Yrke

 • Sekretær i Finansdepartementet 1952-1953
 • Sekretær i Statistisk sentralbyrå 1953-1954
 • Sekretær i Forskningsrådenes fellesutvalg 1954-1957
 • Heldagssekretær i Den finanspolitiske komité 1962-1963
 • Avdelingssjef EFTA-sekretariatets økonomiske avdeling Genéve 1963-1967
 • Utredningssjef i Arbeiderbevegelsens utredningskontor 1967-1971
 • Utredningssjef i Arbeiderbevegelsens utredningskontor 1972-1973
 • Generalsekretær i EFTA 1981-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storkors av den portugisiske Kristus-orden 1978
 • Den juguslaviske orden Zastare sa Zlatnom Zolzdom na Ogrlici 1987
 • Storkors av den finske Løveorden 1988
 • Storkors av den islandske Falkorden 1988
 • Storkors av den svenske Nordstjerneorden 1988
 • Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Nestformann Ungdomsnemnda, Oslo 1952-1955
 • Formann Komiteen av 1959 for anvendt sosialvitenskapelig forskning 1959-1960
 • Formann Komiteen av 1960 for utbygging av de landbruksvitenskaplige høgskoler 1960-1961
 • Formann Universitets- og høgskolekomiteen av 1960 1960-1961
 • Formann Den finanspolitiske komité 1962-1967
 • Medlem Hovedkomiteen for norsk forskning 1965-1973
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1970-1972
 • Formann Utvalget for Eksportfremmende tiltak 1973
 • Leder Samarbeidskommisjonen Norge-Portugal 1974-1981 (norsk formann)
 • Leder Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk 1987-1989
 • Leder Utvalget om nye rammevillkår for GIEK 1990
 • Leder Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Leder Overføringsutvalget 1992-1993
 • Leder Statsbankutvalget 1994-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Sosialistisk Studentlag 1948-1949
 • Medlem AUFs sentralstyre 1949-1955
 • Varamedlem DNAs sentralstyre 1969-1981
 • Leder A's eldrepolitiske utvalg 1999-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Europeiske Ungdomsråd 1953-1955

Litteratur

 • Kleppe, Per: Main aspects of economic policy in Norway since the war, Oslo 1968
 • Kleppe, Per: EFTA-NORDEK-EEC. Analys av de nordiska ländernas integrationsproblem, Stockholm 1970
 • Førde, Einar et al.: Næringslivet på anklagebenken, Oslo 1972
 • Kleppe, Per: Bank- og kredittvesenet. 2. utg, Tiden Oslo 1974 og 1979
 • Didriksen, Jan og Per Kleppe: "Hvem tjener på industrien?", i Industriforum, Oslo 1977
 • Kleppe, Per: Norsk økonomi og dens internasjonale sammenheng, Oslo 1979
 • Kleppe, Per: "Utviklingen av de offentlige utgifter og styringen av disse i de nordiske land i 70-årene", i Nordisk Administrativt tidsskrift, Köbenhavn 1981
 • Kleppe, Per: "Synspunkter på norsk sentraladministrasjon", i Nordisk Administrativt tidsskrift, Köbenhavn 1982
 • Kleppe, Per: "International trends in developments of production and industrial structure", EFTA occasional papers no. 1, Genève 1983
 • Kleppe, Per: "Status for Keynesianitan", EFTA occasional papers no. 3, Genève 1983
 • Kleppe, Per: "Motkonjunkturpolitikken i midten av 1970-årene" i: Full sysselsetting og økonomisk vekst. Festskrift til Eivind Erichsen, Oslo 1987
 • Kleppe, Per: "Kan Stortingets budsjettsaldering forenkles?", i Med Finanskomiteen i arbeid, Oslo 1988
 • Kleppe, Per: Norges vei til Europa, Ascehoug Oslo 1989
 • Kleppe, Per: Visjonen og hverdagen, Tiden Oslo 1990
 • Kleppe, Per: "Kampen om 70-åra", i Festskrift til Gudmund Hernes, FAFO 1991
 • Kleppe, Per: "Internasjonaliseringen og sysselsettingen", i Tanker om ledelse - i kjølvannet av LOS, 1994
 • Kleppe, Per: "Økonomisk vekst og konkurranseevne - hva er de sentrale faktorene?", i Per Heum og Dag Stokland (red.): Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk. FAFO-rapport 173/SNF-rapport nr. 60, 1994
 • Kleppe, Per: Solidaritetsalternativet: fortid og framtid. Fafo-rapport 279, Oslo 1999
 • Kleppe, Per: Arbeidslinjer og de svake gruppene på arbeidsmarkedet. Fafo-rapport 280, Oslo 1999
 • Kleppe, Per: Bedre tjenesteyting i kommunene. Fafo 297, Oslo 1999
 • Kleppe, Per: Kleppepakke, Meninger og minner fra et politisk liv, Aschehoug Oslo 2003