Koren, Petter Mørch

Koren, Petter Mørch (1910-2004)

Parti:
Kristelig Folkeparti

Gå til bildegalleri

Koren, Petter Mørch har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.01.1910 i Edinburgh, Skottland
 • Død 14.11.2004
 • Sønn av prest Laurentius Stub Koren (1879-1956) og husmor Thordis Andrea Mørch (1881-1965)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1928
 • Cand.jur., UiO 1932
 • Studieopphold i England 1933-1934
 • Forsvarets høgskole, kort-kurs 1967
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs, kort-kurs 1971

Yrke

 • Sakførerfullmektig i Oslo 1934
 • Kontorbetjent i Lillehammer 1935-1936
 • Dommerfullmektig i Larvik 1936-1938
 • Sekretær Handelsdepartementet 1938-1940
 • Sekretær i Sjøfartsdepartementet 1940-1942
 • Byråsjef 1942-1945
 • Kontorsjef Det norske Innskudds- og Trekkontor 1945-1949
 • Byråsjef Handelsdepartementet 1949-1956
 • Byrettsdommer i Oslo 1956-1965
 • Konstituert fylkesmann Oslo og Akershus 1966-1970
 • Fylkesmann 1970-1979
 • Ekstraordinær lagdommer 1979-1983

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • St. Hallvardmedaljen
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1979
 • Olav Vs jubileumsmedalje 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Hedrum Herredsstyre 1937-1938
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1947-1951
 • Medlem Oslo Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Pensjonskomiteen for sjømenn 1945
 • Medlem Kinokomiteen, Aker 1946-1947
 • Medlem Overligningsnemnda, Aker 1947
 • Varamedlem Representantskapet for Nationalteatret 1948-1951
 • Medlem Lønnsutvalget, Oslo 1948-1951
 • Medlem Ligningsrådet, Oslo 1948-1965
 • Medlem Valgordningskomiteen av 1948 fra 1948
 • Medlem Skattetakstkommisjonen, Oslo 1948-1949
 • Medlem Komiteen for revisjon av pensjonsvedtektene 1950
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen ved handelsforhandlinger med Tsjekkoslovakia 1951-1954
 • Medlem Delegasjon til Nordisk Hovedstadmøte 1951
 • Formann Styret for Pensjonskassen 1952-1963
 • Varamedlem Utvalget for rettshjelpkontoret 1952-1955
 • Varamedlem Finansutvalget 1952-1955
 • Medlem Kommunikasjonsutvalget 1952-1963
 • Medlem Representantskapet for Holmenkollbanen 1952-1970
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier, Bærumsbanen og Ekebergbanen 1952-1959
 • Varamedlem Kulturutvalget 1952-1955
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen ved handelsforhandlinger med Ungarn 1953-1955
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen ved handelsforhandlinger med Polen 1953
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen ved handelsforhandlinger med Polen 1955
 • Observatør FNs Generalforsamling 1955
 • Medlem Tilsynskommisjonen for Drammensbanen og Randsfjordbanen 1956-1965
 • Varamedlem Utvalget for Rådhusets drift 1956-1963
 • Medlem Menighetenes fellesråd 1956-1965
 • Medlem Saneringsutvalget, Oslo 1956-1963
 • Medlem Rasjonaliseringsutvalget, Oslo 1956-1963
 • Medlem Delegasjon til International Union of Local Associations kongresser 1956
 • Medlem Kontrollkomiteen 1956-1970
 • Medlem Samarbeidskomiteen for Oslo og Akershus 1956-1963
 • Medlem St.Halvardkomiteen 1956-1963
 • Medlem Finansutvalget 1956-1963
 • Medlem Byggekomiteen for tunnelbanen 1956-1965
 • Medlem Delegasjon til Nordisk Hovedstadmøte 1957
 • Formann Byggekomiteen for kirker 1958-1963
 • Medlem Forhandlingsutvalget vedrørende Solemskogen 1959
 • Medlem Komiteen for gjennomgåelse av kommunens administrasjonsordning, reglementer m.v. 1960-1964
 • Medlem Rådet for Oslo Nye Teater 1960-1963
 • Medlem Styret for Oslo Sporveier, Bærumsbanen og Ekebergbanen 1960-1963
 • Voldgiftsdommer 1960
 • Medlem Delegasjon til Nordisk Hovedstadmøte 1961
 • Medlem Nordberg menighetsråd 1962-1965
 • Medlem Delegasjon til Sporveiskongress Wien 1963
 • Medlem Delegasjon til Nordisk Hovedstadmøte 1964
 • Medlem Filmsensurkomiteen 1964
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier, Bærumsbanen og Ekebergbanen 1964-1965
 • Formann Utvalget for Kirkevergens administrasjon 1964-1965
 • Varamedlem Restaurant- og bevillingsutvalget 1964-1965
 • Medlem Styret for Kraftlaget Opplandskraft 1966-1967
 • Medlem Samferdselsnemnda 1966-1979
 • Medlem Sjefsnemnda for Østlandet 1966-1979
 • Medlem Østlandskomiteen 1966-1968
 • Medlem Regionplanrådets arbeidsutvalg 1966-1979
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Oslo og Akershus 1966-1979
 • Formann Styret for Akershus elektrisitetsverk 1966-1967
 • Formann Tilsynskommisjonen for jernbane i Oslo distrikt 1966
 • Formann Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet 1966-1979
 • Formann Fylkesskattestyrene, Oslo og Akershus 1966-1979
 • Formann Styret for Vinterlandbruksskolen 1966-1968
 • Medlem Delegasjon til International Union of Local Associations kongresser 1967
 • Medlem Nærtrafikkomiteen for Oslo-området 1968-1972
 • Formann Rådet for Norsk Folkemuseum 1968-1981
 • Formann Styret for Nesoddbroen 1969
 • Medlem Delegasjon til International Union of Local Associations kongresser 1969
 • Formann Representantskapet for Fjordbroene 1969-1974
 • Formann Komiteen for Oslo Bispedømmes 900-års jubileum 1969
 • Formann Komiteen for kommunaladministrative ordninger for visse oppgaver i Oslo-området 1970-1972
 • Medlem Delegasjon til International Union of Local Associations kongresser 1971
 • Medlem Rådet for Skogbruksmuseet 1971-1980
 • Medlem Delegasjon til International Union of Local Associations kongresser 1975
 • Medlem Glommautvalget 1975
 • Voldgiftsdommer 1975
 • Voldgiftsdommer 1977
 • Voldgiftsdommer 1982
 • Formann Granskingsutvalget for Sosialsentralen i Oslo 1982-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Aker KrF 1946-1946
 • Medlem Politisk komité i Oslo KrF 1946-1965
 • Formann Vestre Aker KrF 1947-1950
 • Medlem Styret i Oslo KrF 1948-1948

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nordstrand kristelige Ungdomsforening 1925-1928
 • Formann Gymnasiesamfundet "Akerriksa" 1926-1927
 • Viseformann Oslo Gymnasiasters kristelige Forbund 1928
 • Formann Oslo Gymnasiasters kristelige Forbund 1928-1930
 • Medlem Styret i Norske Studenters Kristelige Forbund 1931-1933
 • Medlem Huskomiteen i Norske Studenters Kristelige Forbund 1931-1933
 • Formann Norske Studenters Kristelige Forbund 1942
 • Medlem Sentralstyret Norges Kristelige Studenterbevegelse 1942-1945
 • Medlem Styret for Studentersetlementet Fossgården 1943-1946
 • Medlem Huskomiteen i Norske Studenters Kristelige Forbund 1943-1947
 • Varamedlem Styret for Norsk Misjon for Hjemløse 1950-1952
 • Forskjellige embeter Den Norske Frimurerorden 1951-1996
 • Medlem Representantskapet i Oslo Indremisjon 1955-1977
 • Medlem Komiteen for reising av "Haraldsvangen" 1969
 • Formann Fylkeskomiteen for Akershus ved Flyktningaksjonen 1974
 • Medlem Aksjonskomiteen ved Blindeaksjonen 1976
 • Formann Fylkeskomiteen for Akershus ved Flyktningaksjonen 1979

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Frogner Gamlehjem 1941-1943
 • Varamedlem Styret for Vårt Land 1951-1952
 • Varamedlem Styret for A/S Haukelivei 1963-1965
 • Formann Representantskapet for Opplandske Dampskipsselskap 1976-1984
 • Medlem Styret for Institusjonen Scheibler 1977-1981
 • Medlem Styret for stiftelsen Diakonisseklosteret 1982-1984

Litteratur

 • I gode og onde dager, 1979