Mauseth, Per Eggum

Mauseth, Per Eggum (1944-2001)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 184 dager

Gå til bildegalleri

Mauseth, Per Eggum har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.11.1944 i Oslo, Oslo
 • Død 09.01.2001
 • Sønn av rengjøringshjelp Elisabeth J. Mauseth (1902-1987) og posttjenestemann Otto Jul Eggum (1900-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1989 - 1993, SV.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole og gymnas ved Teisen Skole 1958-1963
 • Forberedende prøver og statsvitenskap grunnfag 1963-1965

Yrke

 • Informasjonssjef og redaktør, A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund fra 1977
 • Administrerende direktør i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund 1990-2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Handikapprisen 1990
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979
 • Medlem Oslo Formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991
 • Medlem Oslo Bystyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Oslo 1967-1971
 • Varamedlem Kulturutvalget, Oslo 1967-1971
 • Medlem Sosialstyret, Oslo 1967-1971
 • Medlem Park- og idrettsutvalget, Oslo 1967-1971
 • Medlem Bygningsrådet/byutviklingskomiteen, Oslo 1972-1979
 • Medlem Overlikningsnemnda, Oslo 1972-1978
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1976-1988
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980-1988
 • Varamedlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1982-1986
 • Medlem Bygningsrådet/byutviklingskomiteen, Oslo 1986-1990 (kommunalråd for bolig og byutvikling)
 • Medlem Bygningsrådet/byutviklingskomiteen, Oslo 1992-1995
 • Medlem Kontrollkomiteen for KLP 1992-2000
 • Varamedlem Statens kulturminneråd 1992-1995
 • Medlem Statens kulturminneråd fra 1996
 • Medlem Borettslovutvalget 1997-2000
 • Medlem Energiutvalget 1997-1998
 • Medlem Boligutvalget fra 1999
 • Medlem Samarbeidskomiteen for Oslo og Akershus (ca. 1980)
 • Medlem Regionplanrådet for Oslo og Akershus (ca. 1980)
 • Diverse verv Oslo Sporveier, Oslo Lysverker

Tillitsverv i partier

 • Leder Sosialistisk Studentforbund 1966-1968
 • Partisekretær Sosialistisk Folkeparti 1969-1973
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1969-1976
 • Gruppesekretær Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
 • Nestleder Sosialistisk Folkeparti 1975-1976
 • Leder Grorud SV 1976-1988
 • Nestleder Sosialistisk Venstreparti 1987-1990
 • Leder SVs gruppe i Oslo bystyre
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis hovedstyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Human-Etisk Ungdomsforbund 1964-1966
 • Sekretær Krisefondet for Sør-Afrika 1965-1967
 • Sekretær Norsk Aksjon Mot Apartheid 1965-1967
 • Medlem Det Norske Studentersamfund fra 1966
 • Medlem Styret for Human-Etisk forbund 1970-1971
 • Varamedlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1984-1988
 • Ordfører/leder Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsforetags Organisastion (NBO) 1990-1998
 • Medlem Samvirkeutvalget i Norge 1990-1996
 • Medlem International Co-operative Alliance (ICA) Central Committee fra 1990
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1992-2000
 • Leder Västernäs Samfällighetsförening, Sverige 1994-1999
 • Leder Samvirkeutvalget i Norge fra 1996
 • Vice-president International Co-operative Alliance (ICA) Housing Committee fra 1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/L Biblioteksentralen 1984-1986
 • Nestleder Styret for A/L Biblioteksentralen fra 1986
 • Medlem Representantskapet for Samvirke forsikring/VÅR bank og forsikring fra 1990

Litteratur

 • Diverse skrifter om boligspørsmål
 • Artikler i leksikon
 • Diverse avis- og tidsskriftsartikler
 • Mauseth, Per Eggum (red.): Vi bor i lag, NBBL Oslo 1982
 • Mauseth, Per Eggum (red.): Informasjon og samfunnskontakt, NBBL Oslo 1985
 • Mauseth, Per Eggum: Leve kommunen, Pax Oslo 1987
 • Mauseth, Per Eggum: Oslo bak fasaden, Pax Oslo 1991
 • Ottosen, Kristian (red.): Festskrift for Ivar Mathisen på 70-års dagen 23.9.1991, OBOS Oslo 1991
 • Mauseth, Per Eggum: "Kunnskapen om boligsamvirket" (forord), i Erling Annaniassen m.fl.: Tidene skifter. Boligsamvirkets historie i Norge, bind 3, Exil Oslo 1996
 • Dahl, Tor Edvin: "En meget liten koffert" (intervju med Per Eggum Mauseth), i Tor Edvin Dahl: Oslo - barndommens by, Gyldendal Oslo 2000