Molaug, Peter Torleivson

Molaug, Peter Torleivson (1902-1985)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1961-1965
Ansiennitet:
10 år, 304 dager

Gå til bildegalleri

Molaug, Peter Torleivson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.09.1902 i Hetland, Rogaland
 • Død 22.08.1985
 • Sønn av gardbruker Torleiv Molaug (1873-1943) og husmor Bertha Mossige (1878-1961)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Rogaland, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1958 - 1961, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1961 - 1965, H. (01.10.1961 - 09.01.1965)
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1961 - 1965, H. (09.01.1965 - 30.09.1965)

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 09.01.1965 etter Ole Bergesens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 09.01.1965 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 09.01.1965 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rogaland landbruksskole 1921
 • Voss folkehøgskole 1922
 • Studerte jordbruk ved University of Washington 1948-1949

Yrke

 • Reiseleder i utlandet for bønder på jordbruksstudier i England, Skottland, Nederland, Belgia, Tyskland
 • Dreiv farsgarden, overtok heile garden 1940
 • Herredsagronom 1941-1942

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Hetland Kommunestyre 1951-1955
 • Varamedlem Stavanger Bystyre 1965-1967

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Helland 1933-1937
 • Formann Jordstyret, Hetland 1940-1953
 • Medlem Skogrådet, Hetland 1946-1950
 • Doms- og skjønnsmann 1946-1953 (i jordskifte- og sivile lagmannsrettssaker)
 • Medlem Det lokale programråd for NRK - Rogaland 1970-1976

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Rogaland Høyre 1951-1955
 • Medlem Styret i Hetland Høgre 1952-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Rogaland Pelsdyrlag 1930-1938
 • Formann Hetland mållag 1946-1950
 • Medlem Styret i Rogaland mållag 1946-1950

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Hetland meieri 1945-1950

Litteratur

 • Molaug, Peter Torleivson: Reportasjar og artiklar i norske aviser