Myhre, Peter N.

Myhre, Peter N. (1954-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 76 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1954 i Oslo, Oslo
 • Sønn av disponent Gunnar P. Myhre (1909-1975) og husmor Gunhild Nordlid (1914-2004)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1981 - 1985, FrP.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 2001 - 2005, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 13 for Oslo, 2009 - 2013, FrP.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vinderen skole 1961-1968
 • Ris ungdomsskole 1968-1970
 • Ris gymnas 1970-1973
 • Ex Phil, UiO 1974
 • Norsk grunnfag, UiO 1976

Yrke

 • Ekspeditør/lagerarbeider, Myhre Tobakk 1966-1974
 • Rengjøringsass., ISS/Renva Oslo 1974-1976
 • Møbelbilsjåfør, J Eriksen 1976-1977
 • Red.sekretær/redaktør, ukeavisen Fremskritt 1977-1980
 • Partifunksjonær, FrP 1977-1984
 • Selvstendig næringsdrivende 1995-2005
 • Adm.dir., Norges Dagligvarehandels forbund 1996-1998

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Vernedyktighetsmedaljen 1976
 • Æresmedlem FrPU 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1979-1983
 • Medlem Oslo Formannskap 1983-1987, 1992-1993
 • Varaordfører Oslo Bystyre 1987-1990
 • Ordfører Oslo Bystyre 1990-1991, 1991-1992
 • Medlem Oslo Bystyre 1993-1995, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Vei- og vannutvalget, Oslo 1979-1983
 • Leder Park-, Idretts- og Renholdsutvalget, Oslo 1983-1985
 • Medlem Finansutvalget, Oslo 1983-1991
 • Leder Vei- og vannutvalget, Oslo 1983-1985
 • Medlem Styret for Vestfjordens avløpsselskap 1983-2003
 • Medlem Bygningsrådet, Oslo 1983-1987
 • Nestleder Samferdselskomiteen, Oslo 1985-1987
 • Leder Restaurant- og bevillingsnemnda, Oslo 1986-1990
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1986-1988
 • Leder Bygningsrådet, Oslo 1987-1990
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1989-1994
 • Leder Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1991-1995
 • Leder Havnestyret, Oslo 1996-2000
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1998-2006
 • Medlem Byutviklingskomiteen, Oslo 1999-2003
 • Byråd Miljø og samferdsel, Oslo 2003-2009
 • Nestleder Eurocities Environmental Forum (EEF) 2006-2008
 • Medlem Byutviklingskomiteen, Oslo fra 2009
 • Leder Helse- og sosialkomiteen, Oslo 2009

Tillitsverv i partier

 • Ungdomssekretær FrP 1977-1978
 • Formann FrPU 1978-1984
 • Medlem FrPs sentralstyre 1978-1986
 • Medlem Landsstyret i FrP 1978-1995, fra 2005
 • Leder Oslo FrPs bystyregruppe 1982-1995
 • Formann Oslo FrP 1982-1995, fra 2005
 • Leder FrPs økonomiske og næringspolitiske utvalg 1998-2000
 • Leder Alna FrP 2003-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Aksjon for Ny Politikk 1972-1974
 • 2. nestformann Reformpartiet 1974-1976
 • Formann Reformpartiets Ungdom 1975-1976
 • Generalsekretær Moderat Ungdom 1976
 • Medlem Styret i Norges Bandyforbund 1986-1987
 • Medlem Styret i Fjellhus Vel 2000-2003

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Cafe Rosted AS 1986-1999
 • Leder Styret for Sameiet Helgesens gate 17 1988-1992
 • Medlem Styret for Norsk Resirk AS 1996-1998
 • Medlem Valgkomiteen for Stiftelsen Varehandelens Høyskole 1996-1998
 • Medlem Styret for AC Nielsen Norge AS 1996-1998