Width, Per Ove

Width, Per Ove (1939-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.03.1939 i Tønsberg, Vestfold
 • Sønn av maskininspektør/maskinsjef Roald Andreas Width (1908-1972) og husmor Gunvor Neset (1912-1994)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1989 - 1993, FrP.
 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 2005 - 2009, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Sekretær, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole, Tønsberg kommunale høyere allmennskole 1953-1956
 • Ingeniørutdanning, Göteborgs Tekniska Institiut (vägteknik) 1960-1962

Yrke

 • Ass. ingeniør Nordre Land, Søgne og Tjøme 1963-1973
 • Salgsingeniør/overingeniør Norsk Wavin A/S 1973-1982
 • Filialsjef Tjersland & Co. 1982-1983
 • Daglig leder/direktør AVK Norge A/S 1983-1987
 • Markedssjef A/S Heidenreich, Oslo 1987-1997 (permisjon fra 1997)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tjøme Kommunestyre 1983-1987
 • Varaordfører Tjøme Kommunestyre 1987-1991, 1993-1995, 2003-2007
 • Medlem Tjøme Formannskap 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Tønsbergfjordens avløpsutvalg 1987-1991
 • Medlem fast byggekomité, Tjøme 1987-1991
 • Medlem Forstanderskapet ved Tjøme Sparebank 1987-1991
 • Medlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Tjøme 1987-1991
 • Medlem Overligningsnemnda, Tjøme 1991-1999
 • Meddommer Byretten, Tønsberg 1991-1995
 • Medlem Styret for Tønsbergfjordens avløpsutvalg 1993-1995
 • Medlem Styret for Nøtterøy og Tjøme Energi 1994-1997
 • Medlem Kontrollutvalget, Tjøme 1995-1999
 • Medlem Overligningsnemnda, Vestfold

Tillitsverv i partier

 • Medlem FrPs sentralstyre og arbeidsutvalg 1993-1997
 • Politisk nestformann Vestfold FrP 1996-1997
 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2015-2015
 • Formann Tjøme FrP
 • Leder FrPs energiutvalg
 • Medlem Styret for partiavisen Fremskritt

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Tjøme idrettslag 1976-1978