Ramsrud, Peder I.

Ramsrud, Peder I. (1923-2014)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ramsrud, Peder I. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.02.1923 i Fåberg, Oppland
 • Død 10.06.2014
 • Sønn av bureiser Ingvald Ramsrud (1900-1980) og husmor Margit Sagbakken (1901-1990)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Oppland, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1990 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Viken kristelige ungdomsskole 1939-1940
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1941
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1943-1944
 • Storebrands forsikringsskole 1968
 • En del kurs i forsikring 1968-1985

Yrke

 • Emissær i Det norske lutherske indremisjonsselskap 1941-1957
 • Kunstmaler 1957-1958
 • Distriktssjef Norsk Spare-Selskap 1958-1963
 • Distriktssjef Forsikringsselskapet Viking 1963-1969
 • Assurandør i Storebrand 1969-1988
 • Pensjonist fra 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Østre Toten Kommunestyre 1977-1979, 1979-1983, 1983-1985

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1981-1983
 • Medlem Fylkesting, Oppland 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Oppland 1983-1987
 • Medlem Tannhelsestyret, Oppland 1983-1987
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Oppland 1987-1991
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1990-1994
 • Leder Eldrerådet, Østre Toten 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem og formann Styret for Anders Langes Parti i Oppland 1973-1977
 • Medlem Styret for Oppland FrP 1977-1979, 1986-1988
 • Nestformann Oppland FrP 1979-1986
 • Medlem FrPs sentralstyre 1980-1985

Litteratur

 • Mange sanger og dikt publisert i bladene "For fattig og rik", "Sennepskornet" og "Mellem venner"
 • En rekke politiske avisinnlegg, særlig i opplandsavisene
 • Ramsrud, Peder I.: Vekkelse, Lutherstiftelsen 1953