Risvik, Per

Risvik, Per (1937-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.09.1937 i Herøy, Møre og Romsdal
 • Sønn av kjøpmann Agnar Risvik (1911-1958) og ekspeditør Lina Overå (1911-2000)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1952-1953
 • Yrkesskole 1954-1955
 • Handelsskole 1959-1960

Yrke

 • Butikkekspeditør 1956-1959
 • Handelsreisende 1961-1966
 • Selvstendig næringsdrivende 1967-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim Bystyre 1983-1987
 • Medlem Trondheim Formannskap 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1999-2000
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 2000-2003

Offentlige verv

 • Medlem Brannstyret, Trondheim 1984-1988
 • Medlem Styret for teknisk avdeling/bygningsrådet, Trondheim 1984-1989
 • Medlem Næringsutvalget 1988-1992
 • Medlem Havnestyret 1988-1992
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget 1988-1992
 • Varamedlem Trafikksikkerhetsutvalget, Sør-Trøndelag 1999-2000
 • Varamedlem Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel, Sør-Trøndelag 1999-2000
 • Varamedlem Styret for Trondheim Bygg og Eiendom fra 1999
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag fra 1999
 • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Sør-Trøndelag 2000-2004
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel, Sør-Trøndelag 2000-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Trondheim Fremskrittparti 1984-1987
 • Formann Trondheim Fremskrittparti 1988-1990
 • Politisk viseformann Sør-Trøndelag Fremskrittparti 1989-1991
 • Formann Sør-Trøndelag Fremskrittparti 1994-1995
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Fremskrittparti 1999-2005
 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2010-2010

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Trondhjems Huseierforening 1976-1988
 • Viseformann Trondhjems Huseierforening 1988-1989
 • Varamedlem Norges Huseierforbunds styre 1988-1989
 • Medlem Norges Huseierforbunds styre fra 1990
 • Formann Trondhjems Huseierforening fra 1995
 • Visepresident Norges Huseierforbund 1997-2002
 • Distriktsrepresentant Huseiernes Landsforbund 2002-2007

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Trondheims Næringsbygg A/S 1988-1991