Sandberg, Per

Sandberg, Per (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2013-2017
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.02.1960 i Levanger, Nord-Trøndelag
 • Sønn av selvstendig næringsdrivende Rolf Sandberg (1926-2010) og husmor/deltidsarbeidende Rannveig Ertsås (1930-2006)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.12.2015-30.09.2017, Lill Harriet Sandaune møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 16.12.2015
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 16.12.2015

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 2012 -

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 16.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 16.12.2015

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Sekretær gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Første nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Nærings- og fiskeridepartementet, 16.12.2015 - 13.08.2018
  Fungerende statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 05.03.2017 - 02.07.2017
  Bestyrende statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 20.03.2018 - 04.04.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1976
 • Vin/brennevinslære, engelsk, hotell- og restaurantfag 1978
 • Ernæringslære 1981
 • Grunnkurs teknisk fag 1982-1983
 • Fagkurs i papirproduksjon 1983-1984
 • Prosesstyringskurs 1985-1986
 • Kurs i fellesforbundet (basiskurs, organisasjonskunnskap, lover/avtaler, forhandlingskunnskap) 1986-1989
 • Allmennfag (uten off. eksamen) 1990-1991
 • Ledelsesstrategi, Norske Skog 1995-1996
 • Forsvarets høgskole, totalforsvarskurs 2002

Lærlingepraksis

 • Yrkesutdanning i prosessindustri 1988

Fagbrev

 • Fagbrev som prosessoperatør/fagoperatør 1988

Yrke

 • Hjelpegutt ved Levanger Ingeniørvesen 1976-1977
 • Servitør/barkeeper Ustaoset Høyfjellshotell 1977-1980
 • Bildekkbygger Viking Askim AS 1980-1981
 • Prosessoperatør Norske Skog AS, Skogn 1982-1997
 • FN-tjeneste i Libanon 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Levanger Kommunestyre 1987-1989, 1999-2003
 • Medlem Levanger Kommunestyre 1989-1991, 2003-2005
 • Varamedlem Levanger Formannskap 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1995-1997

Offentlige verv

 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Levanger 1991-1999
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Levanger 1991-1995
 • Medlem Kontrollutvalget, Nord-Trøndelag 1995-1997
 • Medlem Skatteutvalget, Levanger 1995-1999
 • Medlem Distriktskommisjonen fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Levanger FrP 1987-1988, 1991-1995
 • Studieleder Levanger FrP 1989-1989
 • Formann Levanger FrP 1990-1992
 • Organisatorisk nestformann Nord-Trøndelag FrP 1992-1994
 • Fylkessekretær Nord-Trøndelag FrP 1994-1995
 • Varamedlem FrPs landsstyre 1997-2000
 • Varamedlem FrPs sentralstyre 1997-2000
 • Medlem FrPs sentralstyre 2000-2005
 • Medlem FrPs landsstyre 2000-2005
 • 1. nestformann FrP 2006-2009
 • 1. nestleder FrP fra 2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann Fellesforbundet avdeling 461 1988-1989

Litteratur

 • Sandberg, Per: Mot min vilje, Juritzen forlag Oslo 2013