Svendsen, Per Torbjørn

Svendsen, Per Torbjørn (1943-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter