Sævik, Per Rolf

Sævik, Per Rolf (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 217 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.12.1940 i Herøy, Møre og Romsdal
 • Sønn av fisker og fiskebåtreder Arthur Sævik (1910-1976) og husmor Magda Steinsvik (1915-2003)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Visesekretær, Lagtinget, 12.12.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 08.11.1990 - 21.11.1990
  Nestleder, Kontrollkomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1990 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kystskippereksamen 1. kl. 1958

Yrke

 • Fisker 1955-1981
 • Fiskeskipper 1964-1980
 • Fiskebåtreder 1966-1979
 • Disponent i K/S Sævik Supply A/S, I og II 1981-1989
 • Administrerende direktør Sævik Supply Management I 1993-1996
 • Administrerende direktør Sævik Supply ASA 1996-1997
 • Administrerende direktør Havila Supply ASA 1999
 • Administrerende direktør Havyard A/S 2000-2006
 • Administrerende direktør Havtank DA fra 2000
 • Administrerende direktør Havila A/S fra 2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Herøy Kommunestyre 1971-1975, 1983-1987
 • Medlem Herøy Formannskap 1975-1979
 • Ordfører Herøy Kommunestyre 1987-1989

Offentlige verv

 • Varamedlem Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) 1980-1986
 • Varamedlem Styret i Oljedirektoratet 1985-1990
 • Leder Administrasjonsutvalget, Herøy 1987-1989
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1989-1991
 • Leder Styret for Helse Midt-Norge 2004-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sunnmøre Notfiskarlag 1970-1975
 • Kontaktmann Sunnmøre Indremisjon på Remøy 1970-1988
 • Formann Sunnmøre Notfiskarlag 1972-1975
 • Medlem Styret i Fiskebåtredernes Forbund 1977-1983
 • Formann Fiskebåtredernes Forbund 1979-1983
 • Medlem Landsstyret i Norges Fiskarlag 1980-1982
 • Varamedlem Norges Rederiforbunds hovedstyre 1986-1987
 • Varamedlem Norges Rederiforbunds råd 1986-1987
 • Medlem Norges Rederiforbunds råd 1988-1989
 • Medlem Norges Rederiforbunds hovedstyre 1988-1989
 • Kretsleder Møre og Romsdal Blå Kors 1989-1994
 • President Norges Rederiforbunds hovedstyre 1996-1998
 • Medlem Styret i Gruppen for offshore servicefartøyer

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Søre Sunnmøre Kraftlag 1987-1989
 • Formann Styret for Søre Sunnmøre Kraftlag 1989-1995
 • Medlem Styret for Frøystad fiskevegn A/S 1990-1995
 • Formann Styret for Kredittbanken A/S Ålesund 1993-1999
 • Formann Styret for Frøystad fiskevegn A/S 1995-2000
 • Formann Styret for Maritimt Forum fra 1998
 • Medlem Styret for Frøystad fiskevegn A/S fra 2000
 • Leder Styet for Havyard A/S fra 2006