Løvik, Petter

Løvik, Petter (1949-2007)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
10 år, 88 dager

Gå til bildegalleri

Løvik, Petter har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 11.07.1949 i Volda, Møre og Romsdal
 • Død 03.12.2007
 • Sønn av kjøpmann Samund P. Løvik (1901-1976) og husmor Aasta Gunvor (1911-1995)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, H.

Vararepresentasjoner

 • Fra 03.12.2007, Elisabeth Røbekk Nørve møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 03.12.2007
  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 03.12.2007

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Vara innpisker, Høyre, 01.10.2005 - 05.10.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas, Volda 1969
 • Siviløkonom NHH Bergen 1975

Yrke

 • Kjøpmann 1976-1997
 • Amanuensis Høgskolen i Volda 1982-1985
 • Næringssjef i Volda 1985-1988
 • Amanuensis Høgskolen i Volda 1988-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Volda Kommunestyre 1979-1983, 1987-1991, 1991-1995, 1995-1997
 • Medlem Volda Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Valgnemnda, Volda 1979-1987
 • Medlem Styret for Volda kommunale E-verk 1983-1987
 • Medlem Miljø- og planutvalget 1987-1991
 • Leder Valgnemnda, Volda 1987-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Høyre 1987-1997
 • Medlem Høyres sentralstyre 1994-1997
 • Leder Møre og Romsdal Høyre 1994-1997

Litteratur

 • Kvalsund, Rune: Krinsar i krise?: Skulemønster i Bygde-Noreg, Møreforsking Volda 1992
 • Løvik, Petter: Kommunalt tiltaksarbeid og næringsplanlegging. Kvelande velvilje eller målretta realisme, Høgskulen i Volda/Møreforsking 1995
 • Løvik, Petter: Når bygda får bestemme: røynsler frå fem bygdelag i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda/Møreforsking 1995
 • Løvik, Petter: Omstilling og næringsutvikling: evaluering av bruken av omstillingsmidlar i fire kommunar i Nordhordland, Høgskulen i Volda/Møreforsking 1996
 • Løvik, Petter: Planlegging for etablering: kommunen si rolle i arbeidet med nyetablerringar. Faghefte i programmet Etablering og nyskaping, Kommunal- og arbeidsdepartementet 1996
 • Løvik, Petter: Frå tiltaksarbeidar til tiltaksorganisasjon: breiddekurs som verkemiddel i kommunal næringsutvikling, Høgskulen i Volda/Møreforsking 1996
 • Amdam, Jørgen, Petter Løvik og Roar Amdam: Evalueringskriterium og resultatmåling i regionale bygdeutviklingsprogram, Høgskulen i Volda/Møreforsking 1997
 • Løvik, Petter: Butikken og bygda: handling og samhandling, Høgskolen i Volda/Møreforsking 1998
 • Løvik, Petter: Lyngnes, Løvik og Lillebø - 102 bilete frå tregardar i Dalsfjorden før 1950, Volda 2002
 • Løvik, Petter: Innaføringar og anna folk: fleire gamle bilete frå Dravlausbygda. , Volda 2007