Utsi, Per A.

Utsi, Per A. (1939-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 118 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.03.1939 i Tana, Finnmark
 • Sønn av småbruker Nils Utsi (1903-1979) og hjemmearbeidende Else Olsen (1916-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1973-30.09.1977 for Annemarie Lorentzen.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  President, Odelstinget, 08.10.1981 - 15.10.1981
  Midlertidig varapresident, Odelstinget, 05.11.1984 - 15.12.1984

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 18.02.1975
  Nestformann, Forsvarskomiteen, 18.02.1975 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 16.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1976 -

  1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1953
 • Handelsskole 1957
 • Forsvarets våpentekniske skole 1959
 • Diverse kurs i realfag 1961-1967
 • Studiereiser i Vest-Tyskland og Belgia 1966
 • Juridiske studier 1984-1989

Yrke

 • Kontorassistent i Sør-Varanger kommune 1957-1959
 • Kontorassistent i Sør-Varanger kommune 1961-1962
 • Lokalredaktør i Finnmarken, Vardø 1963-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sør-Varanger Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Finnmark 1967-1977
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Vardø 1969-1973
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1974-1977
 • Medlem Representantskapet for A/S Nevi 1985-1990 (statens representant)
 • Ombudsmann/leder Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 1985-2001
 • Meddommer Tingretten, Oslo fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Aust-Finnmark distriktslag av AUF 1958-1959
 • Medlem AUFs landsstyre 1964-1969
 • Formann Vardø Arbeiderparti 1965-1966
 • Medlem Styret i Finnmark Arbeiderparti 1967-1973
 • Medlem Styret for Sør-Varanger arbeiderparti 1968-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Austertana idrettslag 1956
 • Distriktssekretær LO, Kirkenes 1967-1973 permisjon fra 1973
 • Medlem AOFs rådgivende utvalg for Finnmark 1967-1972 utarbeidet også brevkurs for AOF/Folkets brevskole og utredning om behovet for voksenopplæring i Finnmark etter oppdrag AOF
 • Medlem kontrollkomiteen i Coop Øst fra 2005

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for DNB finans A/S 1990-1998

Litteratur

 • Utsi, Per A.: Nye trekk i Norges sikkerhetspolitiske situasjon, Oslo 1982
 • Sollie, Finn, Bjørn Egge og Thorleif Stokke (red.): Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, 1982