Viken, Peter Theodor

Viken, Peter Theodor (1930-1994)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Viken, Peter Theodor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter