Olsen, Per Gunnar

Olsen, Per Gunnar (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.08.1950

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Troms, 1977 - 1981, A.

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Studentsamskipnaden i Tromsø, 1980
 • Varamedlem Likestillingsrådet, 1990-1991
 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre, fra 1992
 • Medlem Styret for Folketrygdfondet, 1992-1995
 • Medlem Kontaktutvalget for kriminalomsorgen, fra 1993
 • Leder Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, 1994-1995
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda, fra 1995
 • Medlem Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning, fra 1996
 • Nestleder Styret for Folketrygdfondet, fra 1996
 • Nestleder Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, fra 1996