Olsen, Per Gunnar

Olsen, Per Gunnar (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 07.08.1950

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 5 for Troms, 1977 - 1981, A.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Styret for Studentsamskipnaden i Tromsø, 1980
  • Varamedlem Likestillingsrådet, 1990-1991
  • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre, fra 1992
  • Medlem Styret for Folketrygdfondet, 1992-1995, nestleder fra 1996
  • Medlem Kontaktutvalget for kriminalomsorgen, fra 1993
  • Leder Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, 1994-1995, nestleder fra 1996
  • Varamedlem Rikslønnsnemnda, fra 1995
  • Medlem Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning, fra 1996