Hagen, Paul Ivar

Hagen, Paul Ivar (1917-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1954-1957

Gå til bildegalleri

Hagen, Paul Ivar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter