Hagen, Per N.

Hagen, Per N. (1936-2010)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1977-1981

Gå til bildegalleri

Hagen, Per N. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.06.1936
 • Død 09.01.2010

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 20.10.1989 - 01.01.1990
  Statssekretær, Kommunaldepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990
  Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 23.10.1997 - 01.01.1998
  Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 01.01.1998 - 12.05.1999

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Likestillingsrådet, 1983-1986
 • Varamedlem Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA), 1987-1990
 • Leder Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning, 1988-1993
 • Leder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 1996-1997