Rimolsrønning, Per O.

Rimolsrønning, Per O. (1944-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1981-1985

Gå til bildegalleri

Rimolsrønning, Per O. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter