Ree Pedersen, Peder

Ree Pedersen, Peder (1913-1976)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
2 år, 34 dager

Gå til bildegalleri

Ree Pedersen, Peder har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.04.1913 i Stavanger, Rogaland
 • Død 19.06.1976
 • Sønn av maskinsjef Peder Jørleif Mikal Pedersen (1883-1953) og Elfrida Kamilla Ree (1885-1964)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1954 - 1957, KrF. (11.01.1954 - 29.03.1956)
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1954 - 1957, KrF. (29.03.1956 - 10.01.1958)

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 29.03.1956 etter Endre Kristian Vestviks død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.05.1956 - 05.06.1956
  Medlem, Protokollkomiteen, 11.05.1956 - 10.01.1958
  Sekretær, Den hemmelige protokollkomiteen, 05.06.1956 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Forskjellige lærerkurser
 • Stavanger handelsgymnas 1933
 • Forberedende prøver 1939
 • Elverum offentlige lærerskole 1940
 • Studiereise Danmark, Tyskland, Sveits 1953

Yrke

 • Kontorist i Det Stavangerske Dampskibsselskap 1933-1938
 • Framhaldsskolelærer i Skjold, Rogaland 1940-1941
 • Framhaldsskolelærer i Stavanger 1941-1947
 • Sekretær ved Stavanger skoleinspektørkontor 1947-1950
 • Reise- og foredragsvirksomhet for Institutt for Kristen Oppseding 1950-1951
 • Lærer ved Solvang folkeskole, Stavanger 1951
 • Sekretær ved Stavanger skoleinspektørkontor 1952-1953
 • Lærer ved Solvang folkeskole, Stavanger 1954-1955
 • Skoleinspektør i Sola 1955-1958
 • Skoleinspektør i Stavanger 1959-1969
 • Skolesjef i Stavanger 1969-1976

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Formannskap 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget, Stavanger 1948-1951
 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1952-1955
 • Medlem Stavanger bispedømmeråd 1962-1966
 • Medlem St.Petri kirkes menighetsråd

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Stavanger Kristelig Folkeparti 1951-1952

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Stavanger kristelige studentlag 1944-1945
 • Formann Stavanger søndagsskoleforening 1947-1949
 • Formann Rogaland krets av Norges skoleinspektør- og styrerlag

Litteratur

 • Ree Pedersen, Peder (red.): Stavanger søndagsskoleforening. Festskrift til Søndagsskolens 100 års jubileum 1844-1944, Stavanger 1944