Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Thomassen, Petter

Thomassen, Petter (1941-2003)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Thomassen, Petter har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.04.1941 i Salangen, Troms
 • Død 08.10.2003
 • Sønn av gårdbruker Karl Thomassen (1905-1978) og husmor/gårdbruker Johanna Simonsen Grimstad (1914-1996)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1993 - 1997, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.10.1985-09.05.1986, Harry Danielsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Steinar Høgaas møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 09.03.1983
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 03.10.1983
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 09.03.1983 - 30.09.1985
  Formann, Finanskomiteen, 03.10.1983 - 30.09.1985
 • 1985-89

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 21.10.1987
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1987 - 30.09.1989
 • 1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
 • 1993-97

  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Nestformann, Stortingets EDB-utvalg, 01.10.1982 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -
 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985
 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 04.10.1985 - 09.05.1986
 • Statsråd, Næringsdepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Trondheim 1960
 • Siviløkonom, København 1963
 • Kurs i skatterett, arbeids- og lederpsykologi, rasjonalisering m.m. 1963-1964
 • Kurs i EDB-programmering, systemering og planlegging 1965-1975
 • 1. avdeling jus, Bodø 1974

Yrke

 • Systemkonsulent Oslo 1964-1965
 • Disponent i A/S Nordlandsdata, Bodø 1965-1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodø Bystyre 1967-1969
 • Varamedlem Bodø Formannskap 1969-1971
 • Medlem Bodø Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 1969-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1975-1979 fylkesråd 1976-1977

Offentlige verv

 • Varamedlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø 1972-1977
 • Medlem Nord-Norsk Oljeråd 1972-1979
 • Fylkesråd Nordland fylkeskommune 1976-1977
 • Formann Styret for Nordland Distriktshøgskole (NDH) 1976-1978
 • Medlem Utredningsutvalg for satelittfjernmåling 1982-1983
 • Medlem Planutvalget for siviløkonomutdanningen i Bodø 1983-1985
 • Medlem Utvalg for å gjennomgå utdanningsstøtteordningen som forvaltes av Statens lånekasse for utdanning 1998-1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bodø Unge Høyre 1966-1969
 • Medlem Styret for Søndre Nordland Unge Høyre 1967-1969
 • Vararepresentant Unge Høyres sentralstyre 1967-1969
 • Medlem Styret for Bodø Høyre 1968-1977
 • Medlem Nordland Høyres styre og arbeidsutvalg 1969-1997
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1969-1971
 • Medlem Høyres finansutvalg 1969-1975
 • Medlem Nordland Høyres finansutvalg 1969-1975
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1971-1975
 • Formann Høyres fylkestingsgruppe 1971-1977
 • Vararepresentant Høyres sentralstyre 1974-1976
 • Medlem Høyres distriktspolitiske utvalg 1975-1978
 • Medlem Høyres sentralstyre 1976-1990
 • Formann Høyres datapolitiske utvalg 1980-1985
 • Medlem Høyres Trafikkutvalg 1983-1984
 • 2. nestleder Høyre 1988-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norske datasentralers landsforbund 1972-1974
 • Medlem Styret for Energiverkenes Landsforening (EVL) 1998-2003

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Dataringen 1968-1971
 • Formann Styret for Dataringen 1971-1973
 • Medlem Redaksjonsutvalg i tidsskriftet "Forum Nord" 1971-1975
 • Formann Styret i Tidsskriftet "Forum Nord" 1971-1975
 • Medlem Styret for Dataringen 1973-1976
 • Medlem Redaksjonsutvalg i tidsskriftet "Næring i Nord" 1976-1985
 • Formann Styret for stiftelsen Nordlandsforskning 1980-1988
 • Formann Styret for Computer Management Norge A/S 1983-1985
 • Medlem Styret for Salmon Islands inc. as 1987-2003
 • Formann Styret for Polarsirkelsenteret A/S 1988-1990
 • Formann Styret for Gunvald Johansen A/S 1993-2000
 • Formann Styret for Polar Zoo AS 1994-2001
 • Formann Styret for Norsk Luftfartssenter A/S 1994-1998
 • Formann Styret for Saltstraumen Opplevelsessenter AS 1995-2000
 • Formann Styret for Bodø Energi A/S 1996-2003
 • Formann Styret for Kobbelv Vertshus A/S 1997-2003
 • Medlem Styret for En Kopp AS 1998-2003
 • Formann Styret for Tørrfisknæringens Markedsutviklingsselskap AS 1998-1999
 • Formann Styret for Nordland Teater AS 1999-2003
 • Formann Styret for Sentrumsterminalen Bodø A/S 2000-2003
 • Medlem Styret for Mørkvedgården AS 2000-2003
 • Formann Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 2003
 • Formann Styret for Salmon Islands inc. as
 • Formann styrer for flere private bedrifter

Litteratur

 • Thomassen, Petter: Varehandelen i distriktspolitisk perspektiv, Bodø 1975
 • Thomassen, Petter: Privatliv og EDB. Hvordan kan vi beskytte oss?, Cappelen Oslo 1977
 • Thomassen, Petter: Fri tanke, men ikke fritt ord. Et debattinnlegg om en grunnleggende menneskerett, Fabritius Oslo 1977
 • Thomassen, Petter: Tale eller tie? Saken mot Morgenavisen og følgene for ytrings- og pressefriheten, Fabritius Oslo 1978
 • Thomassen, Petter: Industriell utfordring, Bodø 1979
 • Thomassen, Petter: EDB-utviklingen. Hvem har kontrollen?, Oslo 1980
 • Thomassen, Petter: Inn i datasamfunnet, Cappelen Oslo 1980
 • Thomassen, Petter: Bodø sparebank 1857-1982, Bodø 1982
 • Thomassen, Petter: "Er vi forberedt på teknologiutfordringene?", i Morten Steenstrup (red.): Hvor går Høyre?, Cappelen Oslo 1984
 • Thomassen, Petter: Havbruk. Mulighetenes næring, 1985
 • Thomassen, Petter: Barneår i krig, Cappelen 1986
 • Thomassen, Petter: "Sentrum og periferi i massemedia", i Mads T. Andenæs og Ragnar Aamodt (red.): Ytring, Atheneum 1986
 • Thomassen, Petter: Hold kjeft, rekrutt!, Cappelen Oslo 1987
 • Thomassen, Petter: Håndbok for bedre ressursbruk i fylker og kommuner. Høyres hovedorganisasjon, Oslo 1988
 • Thomassen, Petter: En regjerings fall, Cappelen Oslo 1991