Skjervengen, Pål Atle

Skjervengen, Pål Atle (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 42 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.10.1960 i Oslo, Oslo
 • Sønn av politiinspektør Kolbjørn Skjervengen (1926-2013) og kontorleder Gerd Bredesen (1930-2020)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, FrP.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Sekretær, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 11.01.1991
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 11.01.1991 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 01.10.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1979
 • Administrasjonskurs i Hæren 1980
 • Påbegynt juridisk studium 1981
 • Bedriftsøkonomistudier BI 1982

Yrke

 • Adm.ass. HMKG 1980-1981
 • Journalist, redaksjonssekretær og redaktør Fremskritt 1982-1984
 • Rådgiver i Konsensus Kommunikasjon A/S 1993-1996
 • Administrerende direktør VinCompagniet AS 1996-2001
 • Partner i Konsensus AS 2001-2003
 • Administrerende direktør i Fondberg AS fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1979-1983
 • Medlem Oslo Formannskap 1983-1987, 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1979-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1981-1984
 • Medlem Finanskomiteen 1986-1989
 • Leder Teknisk komite 1986-1989 (kommunalråd)
 • Medlem Helse- og sosialkomiteen 1988-1989 (kommunalråd)

Tillitsverv i partier

 • Generalsekretær FpU 1981-1982
 • Politisk nestleder FpU 1982-1984
 • Leder FpU 1984-1987
 • Kommunalrådssekretær FrPs gruppe, Oslo kommune 1984-1986
 • Leder FrPs lokalvalg-programkomite 1986-1987
 • Ansvarlig redaktør Fremskritt 1987-1993
 • Leder FrPs valgkamputvalg 1987-1991
 • Leder FrPs EF-utvalg 1987-1991
 • Leder FrPs miljøpolitiske utvalg 1987-1991
 • Politisk nestformann FrP 1987-1991
 • Leder FrPs kommunalpolitiske utvalg 1987-1991
 • Leder FrPs programkomite 1988-1989
 • Formann FrPs utredningsinstitutt (FUI) 1989-1991
 • Medlem Oslo Høyres representantskap fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Europabevegelsen 1992-1993
 • Medlem Styret i Den norske Helsingforskomite 1995-1997

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Konsensus A/S 1998-2003
 • Formann Styret for Flyktningebistand A/S 1998-2003
 • Formann Styret for Vin og Brennevinsimportørenes Forening 1999-2001
 • Formann Styret for Global Money Games 1999-2000
 • Medlem Styret for Oslo Havn KF fra 2003
 • Medlem Styret for Fondberg AS fra 2003
 • Medlem Styret for Fondberg Group AB fra 2004
 • Formann Styret for Vin og Brennevinsimportørenes Forening fra 2005
 • Medlem Styret for UMS AS fra 2006

Litteratur

 • Helgesen, Vidar, Jan Tore Sanner og André Støylen (red.): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt, Schibsted Oslo 1994