Andersen, Ragnvald Mikal

Andersen, Ragnvald Mikal (1899-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Ragnvald Mikal har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.03.1899 i Bergen
 • Død 28.02.1995
 • Sønn av skipsklinker Kristian Olai Andersen (1874-1949) og fabrikkarbeider Katinka Hov (1872-1955)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 5 for Bergen, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jern og Metalls studiekurser
 • Teknisk kveldsskole 1914-1917
 • Kurs i AOF i organisasjonskunnskap 1932
 • Jern og Metalls tillitsmannskurs 1934
 • Korrespondansekurs i faglige og politiske spørsmål 1938
 • LO-skolen i Sørmarka 1939

Yrke

 • Mekaniker ved A/S Mjølner 1920-1969

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Hjemmefrontens diplom og nål 1945
 • Kongens fortjenstmedalje for 50 års tjeneste 1966
 • Medalje for lang og tro tjeneste A/S Mjølner 1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Formannskap 1951-1954
 • Medlem Bergen Bystyre 1954-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Lærlingnemnda for industri 1953-1958
 • Medlem Arbeidsnemnda 1953-1958
 • Medlem Eldreomsorgsrådet 1979-1983

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Aastad Arbeidersamfunn 1952-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Bedriftsklubben ved A/S Mjølner av Norsk Jern og Metall 1933-1938
 • Formann Bedriftsklubben ved A/S Mjølner av Norsk Jern og Metall 1938-1945
 • Formann Aastad Idrettslag 1939-1940
 • Formann Avdeling 17 av Norsk Jern og Metall 1941-1958
 • Medlem LOs representantskap 1949-1965
 • Formann Søndre Bergens Pensjonistforening 1971-1980
 • Formann Hordaland fylkesforening av Norsk Pensjonistforbund fra 1971
 • Medlem Landsstyret i Norsk Pensjonistforbund 1971-1983
 • Medlem Forbundsstyret i Norsk Pensjonistforbund 1978-1983