Anda, Randi

Anda, Randi (1898-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 53 dager

Gå til bildegalleri

Anda, Randi har avgått ved døden.

Finn informasjon etter