Dalland, Randulf

Dalland, Randulf (1900-1984)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Dalland, Randulf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter