Eide, Rigmor Andersen

Eide, Rigmor Andersen (1954-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2013-2017
Ansiennitet:
9 år, 215 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 26.06.1954 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Datter av industriarbeider Arne Ingard Andersen (1914-1980) og husmor Helga Olivie Melsæter (1920-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, KrF.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 2013 - 2017, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 31.12.2010
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2011 - 31.12.2011
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2012 - 30.12.2012
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 31.12.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2014 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Tredje varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Første varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1961-1968
 • Realskole 1968-1971
 • Handelsskole 1971-1972
 • Kurs Bankakademiet 1973
 • Menighetsseminar, Bergen 1975-1976

Fagbrev

 • Handelsbrev 1972

Yrke

 • Regnskapssekretær, Ålesund Sparebank 1972-1978
 • Skolesekretær, Borgund folkehøyskole 1978-1993
 • Styrer, Spjelkavik bedehus barnepark 1984-1987
 • Reisekonsulent, SI Reiser AS 1994-1997
 • Daglig leder, Ålesund kirkelig fellesråd 1997-2005
 • Daglig leder, Maritimt Forum Nordvest 2005-2009 (permisjon 1.10.2009-1.10.2013)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ålesund Formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007
 • Medlem Ålesund Bystyre 2015-2019 (Medlem i plan- og byggesaksutvalget)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 2003-2007
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 2007-2009

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Høgskolen i Ålesund 1999-2003
 • Medlem Styret for Sunnmøre Veginvest AS 2003-2007
 • Medlem Styret for Fjord1 MRF 2003-2009
 • Varamedlem Styret for Ålesund Brannvesen 2003-2007
 • Medlem Styret for Brisk Kompetansesenter 2007-2009
 • Leder Kulturutvalget, Møre og Romsdal 2007-2009
 • Medlem Styret for Molde internasjonale jazzfestival 2007-2012
 • Medlem Styret for Herd Maritime, Høgskolen i Ålesund 2010-2015
 • Styremedlem Tafjord kraft fra 2016
 • Styremedlem Sunnmøre Museum fra 2017

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret for Ungdomskoret Star Sing 1970-1972
 • Medlem Styret for Ålesund KFUK/KFUM 1976-1978
 • Medlem Spjelkavik Sokneråd 1984-1988
 • Leder Styret for Hatlelid skolekorps 1990-1992
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Stiftelsen Amathea fra 2005
 • Medlem Styret for stiftelsen Møre ungdomsskole 2007-2009