Gundersen, Ragnvald Marensius

Gundersen, Ragnvald Marensius (1907-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg) 1950-1953
Ansiennitet:
6 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Gundersen, Ragnvald Marensius har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.08.1907 i Glemminge, Østfold
 • Død 12.03.1985
 • Sønn av Aksel Gundersen og Rakel

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 10.01.1948-10.01.1950 for Nils Hønsvald.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 14.01.1948 - 19.01.1948
  Sekretær, Universitets- og fagskolekomiteen, 19.01.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredrikstad tekniske aftenskole 1926-1928

Yrke

 • Utlært som smed ved Fredrikstad mek. verksted
 • Ansatt ved Fredrikstad mek. verksted 1924-1936
 • Ansatt ved Fredrikstad brannvesen 1936-1968
 • Brannmester Fredrikstad brannvesen fra 1954

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fredrikstad Bystyre 1931-1934, 1937-1940, 1971-1975
 • Ordfører Fredrikstad Bystyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1965
 • Varaordfører Fredrikstad Bystyre 1966-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Østfold 1963-1967
 • Fylkesordfører Fylkesting, Østfold 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Styret for Fredrikstad elektrisitetsverk 1939-1940
 • Formann Styret for Fredrikstad elektrisitetsverk 1945
 • Medlem Fylkesforsyningsnemnda, Østfold 1946-1948
 • Medlem Komiteen til revisjon av brannloven 1947-1954
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1953-1963
 • Formann Saneringskomiteen angående sanering av gammel bebyggelse i byer 1961-1964
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1963-1977
 • Medlem Samarbeidsnemnda for Fredrikstaddistriktet
 • Medlem Havnestyret, Fredrikstad
 • Medlem en rekke kommunale nemnder
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder
 • Medlem A/S Restaurantdrift
 • Medlem Styret for Norges brannskole
 • Medlem Veikomiteen, Østfold

Tillitsverv i partier

 • Formann Fredrikstad arbeiderungdomslag 1931-1932
 • Formann Fredrikstad Arbeiderparti 1935-1936
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1936-1948

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Østfold arbeideridrettskrets 1929-1932
 • Sekretær Norsk jern og metalls stedlige styre 1932-1934