Weiseth, Ragnhild

Weiseth, Ragnhild (1942-2005)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997

Gå til bildegalleri

Weiseth, Ragnhild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter