Holth, Ragnvald

Holth, Ragnvald (1904-1988)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 102 dager

Gå til bildegalleri

Holth, Ragnvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.12.1904 i Råde, Østfold
 • Død 04.01.1988
 • Sønn av gårdbruker Adolf Holth (1869-1966) og Olea Selvik (1873-1925)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1954 - 1957, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1958 - 1961, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole 1927-1928

Yrke

 • Gårdsfullmektig ved Klevler gård, Våle i Vestfold 1928-1929
 • Bestyrer ved Sarpebakken i Råde 1929-1930
 • Bestyrer ved Råde Pleiehjem og gårdsbruk 1930-1937
 • Bestyrer ved Tomb herregård og ved Tomb jordbruksskole Råde 1937-1946
 • Bestyrer ved Statens gård Dillingøy, Moss 1946-1968
 • Drev slektsgården Selvik i Øymark 1961-1974
 • Konsulent for Misjonssambandet ved opprettelse av jordbruksskole i Etiopia 1962
 • Bestyrer ved Val landbruksskole 1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Råde Kommunestyre 1945-1945
 • Medlem Moss Bystyre 1951-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Råde hesteavlslag 1938-1952
 • Varamedlem Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband 1941-1949
 • Medlem Styret for Oslo krets av Misjonssambandet 1942-1948
 • Dommer Dølahest 1944-1975
 • Medlem Styret i Østfold hesteavlslag 1945-1949
 • Formann Østfold hesteavlslag 1945-1949
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband 1949-1967
 • Medlem Styret for Oslo krets av Misjonssambandet 1960-1966
 • Medlem Styret i Østfold hesteavlslag 1960-1968
 • Formann Østfold hesteavlslag 1964-1968
 • Æresmedlem Østfold hesteavlslag 1968

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen i Råde sparebank 1937-1945
 • Medlem Forstanderskapet ved Råde sparebank 1942-1949