Holth, Ragnvald

Holth, Ragnvald (1904-1988)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 102 dager

Gå til bildegalleri

Holth, Ragnvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter