Holsen, Ragnhild

Holsen, Ragnhild (1932-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
2 år, 31 dager

Gå til bildegalleri

Holsen, Ragnhild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter