Karlsen, Ragna Sofie

Karlsen, Ragna Sofie (1905-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 183 dager

Gå til bildegalleri

Karlsen, Ragna Sofie har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.08.1905 i Drammen, Buskerud
 • Død 16.03.1989
 • Datter av bryggearbeider Martin Andersen (1864-1938) og Antonette Christensen (1866-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 1954 - 1957, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1920
 • Kurs ved Norsk korrespondanseskole, stenografi 1921

Yrke

 • Kontordame i Buskerud Socialdemokrat 1922-1925
 • Kontordame i Smålenenes Socialdemokrat 1925-1928
 • Kontordame i Norsk hotell- og restaurantarbeiderforbund 1930-1933
 • Kontordame i Norsk bygningsindustriarbeiderforbund 1933-1956

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1975-1979
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen til å vurdere lik lønn mellom kvinner og menn (Likelønnskomiteen) 1949-1958
 • Medlem Forbrukerrådet 1955-1967
 • Medlem Rusdrikklovkomiteen av 1964 1964-1971
 • Medlem Utvalg til å vurdere Varefakta-komiteens framtidige stilling 1967
 • Formann Varefakta-komiteen 1970-1973
 • Medlem Rådet for eldreomsorgen 1974-1984
 • Medlem Sosialstyret, Oslo 1976-1982
 • Nestformann Edruskapsnemnda, Oslo 1976-1980
 • Varamedlem Forbrukerrådet 1977-1979
 • Medlem Forbrukerrådet 1979-1981
 • Varaformann Sosialomsorgsnemnda, Oslo fra 1980
 • Varamedlem Samarbeidsrådet mellom kommunale og humanitære, kristelige m.v. organisasjoner fra 1980
 • Varamedlem Trafikksikkerhetsrådet, 1980
 • Varamedlem Sosialstyret, Oslo fra 1983

Tillitsverv i partier

 • Viseformann DNAs kvinnesekretariat og medarbeider i sekretariatets avis 1945-1953
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1946-1957
 • Tillitsverv DNAs ungdomsorganisasjon

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann LOs kvinnenemnd 1954-1956
 • Sekretær LO 1956-1969
 • Formann Kontor- og handelsfunksjonærenes pensjonistforening 1971-1984
 • Viseformann Norsk Pensjonistforbund 1974-1980
 • Formann Kontor- og bankfunksjonærenes forening
 • Varaordfører Kontor- og bankfunksjonærenes Oslo-forening

Litteratur

 • Karlsen, Ragna Sofie: Handelsfunksjonærer, Oslo 1955