Mortensen, Randulf

Mortensen, Randulf (1916-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973

Gå til bildegalleri

Mortensen, Randulf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter