Nordbø, Rasmus Matias

Nordbø, Rasmus Matias (1915-1983)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Nordbø, Rasmus Matias har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.02.1915 i Førde, Sogn og Fjordane
 • Død 23.02.1983
 • Sønn av veivokter og småbruker Bendik Mo (1879-1954) og Martha Høiset (-1921)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, , 19.03.1948 - 19.11.1951
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 19.11.1951 - 22.01.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1932
 • Landbruksskole 1932-1934
 • Artiumskurs 1936
 • Jordbrukskandidat NLH 1939

Yrke

 • Assistent ved Statens forsøksstasjon for fjellbygdene 1939
 • Norges landbrukshøyskoles institutt for husdyrernæring og foringslære 1940-1941
 • Sekretær i Produksjonsdirektoratet i Landbruksdepartementet 1941
 • Sekretær i Landbrukskontoret 1945-1948
 • Fylkeslandbrukssjef i Sogn og Fjordane 1955-1964
 • Fylkeslandbrukssjef i Vestfold 1964-1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Førde Formannskap 1954-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Sem Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Styret i Statens filmsentral 1948-1951
 • Medlem Marshallrådet 1948-1951
 • Formann Landbruksdepartementets kraftforutvalg fra 1955
 • Medlem Bygningsrådet, Førde 1956-1963
 • Formann Komiteen til utredning av spørsmålet om driftskreditt for jordbruket 1958-1961
 • Medlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1965-1973
 • Medlem Omsetningsrådet 1965-1977
 • Formann Landbrukets utbyggingsfond 1971-1975
 • Nestleder Hovedstyret i Statens landbruksbank 1974
 • Leder Hovedstyret i Statens landbruksbank 1975-1976
 • Medlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1976-1981
 • Medlem Rådet for A/S Vaksdal Mølle

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeiderpartiets Landbruksgruppe 1947-1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Ås sosialistiske studentlag 1937-1940
 • Formann Ås sosialistiske studentlag 1940
 • Formann Oslo avdeling av Norsk Tjenestemannslag 1947-1948

Litteratur

 • Nordbø, Rasmus Matias og Breirem: Næringsverdiene av mølleavfall av rug og hvete, 1941
 • Nordbø, Rasmus Matias: Jordbruksproblemer og jordbrukspolitikk, Drammen 1949
 • Nordbø, Rasmus Matias: Aspects of Norwegian Farming, 1954