Petterson, Ragnhild

Petterson, Ragnhild (1945-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 26.02.1945

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1989 - 1993, SV.