Rasmussen, Rasmus

Rasmussen, Rasmus (1903-1979)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1945-1949

Gå til bildegalleri

Rasmussen, Rasmus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter