Setsaas, Ragnhild

Setsaas, Ragnhild (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 21 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Kunnskapsdepartementet

Statssekretær
07.05.2012 -

Finn informasjon etter