Solli, Ragnhild

Solli, Ragnhild (1930-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter