Skurtveit, Rasmus

Skurtveit, Rasmus (1929-2022)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1985-1989

Gå til bildegalleri

Skurtveit, Rasmus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter