Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Seweriin, Rakel

Seweriin, Rakel (1906-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Seweriin, Rakel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.06.1906 i Hof, Vestfold
 • Død 17.09.1995

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Oslo, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 02.11.1953-10.01.1954, Hjalmar Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-22.01.1955, Aase Lionæs møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 22.01.1955-01.08.1955, Gunnar Alf Larsen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Visesekretær, Stortinget, 17.01.1950 - 10.01.1951
  Midlertidig sekretær, Stortinget, 11.11.1950 - 10.01.1951
  Sekretær, Stortinget, 11.01.1951 - 11.01.1953

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
 • 1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 02.11.1953
  Formann, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 02.11.1953
 • 1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1955 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 18.11.1955 - 10.01.1958
 • 1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
 • 1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -
 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1951
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 02.11.1953
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1952 - 1953
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -
 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1956 - 1957
 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960
 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1964 - 1965
 • 1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1966
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1966 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1967 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950
 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 02.11.1953
 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965
 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 01.10.1967

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 02.11.1953 - 22.01.1955
 • Statsråd, Sosialdepartementet, 22.01.1955 - 01.08.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1926
 • Kurs for stortingsstenografer 1927
 • Kurs for stortingsstenografer 1928
 • Kurs i tysk og engelsk stenografi 1930

Yrke

 • Hushjelp 1927-1928
 • Stenograf 1929-1942

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Stenograf ved Forsvarets overkommando i London 1942-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1937-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Skatteutvalget, Oslo 1938-1940
 • Medlem Barnehjemsutvalget, Oslo 1938-1940
 • Medlem Parkutvalget, Oslo 1938-1940
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programråd, London 1943-1945
 • Medlem Parkutvalget, Oslo 1945
 • Medlem Barnehjemsutvalget, Oslo 1945
 • Medlem Skatteutvalget, Oslo 1945
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1947-1953
 • Medlem Komiteen til revisjon av barnevernlovene 1947-1951
 • Medlem Komiteen angående likelønn for kvinner og menn 1949-1954
 • Medlem Styret for Norges Kommunal- og Sosialskole 1950-1953
 • Varamedlem Sivilforsvarsrådet 1951-1961
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1955-1967
 • Formann Radiogavefondet 1956-1976
 • Medlem Komiteen til å gjennomgå husleieloven 1956-1964
 • Medlem Styret for Den Norske Opera 1957
 • Formann Komiteen til å utrede spørsmålet om familiepensjonering 1959-1962
 • Medlem Utvalg til å utrede offentlige persondatasystemer og personvern 1972-1975
 • Formann Utvalget til å utrede ensliges økonomiske og sosiale stilling 1973-1976

Tillitsverv i partier

 • Nestformann AUF 1937-1946
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1945-1953, 1963-1971
 • Sekretær AUF 1945-1946
 • Varamedlem Arbeiderpartiets sentralstyre fra 1946
 • Formann Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1953-1963
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1953-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Den Norske Kvinnekomité, London 1942-1945
 • Medlem Norske Kvinneorganisasjoners samarbeidsnemnd 1945-1952 som representant for Arbeiderpartiets kvinnesekretariat
 • Medlem Styret i Bygg ditt Land fra 1946
 • Nestformann Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) 1951-1961
 • Formann Landslaget for språklig samling 1963-1971