Barland, Ragnhild

Barland, Ragnhild (1934-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Barland, Ragnhild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.09.1934 i Holla, Telemark
 • Død 27.11.2015
 • Datter av lærer Knut Dukane (1899-1995) og hjemmeværende husmor Kristence Opheim (1905-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Telemark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1990 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bø statsrealskole 1950-1952
 • Romerike folkehøyskole 1952-1953
 • Idtrætshøjskolen, Danmark 1953-1954
 • Eksamen Statens gymnastikkskole, øverste grad 1955-1956
 • Pedagogisk psykologi, utviklingspsykologi, allmenn didaktikk, skolehistori 1972

Yrke

 • Lærer Skien offentlig høyere allmennskole 1957-1974
 • Undervisningsinspektør Skien videregående skole 1975-1985 (permisjon fra 1985)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Skien Formannskap 1975-1979
 • Medlem Skien Formannskap 1979-1983
 • Varaordfører Skien Kommunestyre 1983-1985

Offentlige verv

 • Formann Ungdoms- og idrettsutvalget 1975-1979
 • Medlem Kulturstyret 1975-1983
 • Medlem Generalplanutvalget 1979-1983
 • Medlem Finansutvalget, Skien 1983-1985
 • Medlem Landbruksnemnda 1983-1985
 • Medlem Havnestyret 1983-1985
 • Leder Vennskapsbykomiteen 1983-1985
 • Leder Kulturutvalget 1983-1985
 • Leder Kulturminnevernkomiteen 1983-1985
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Telemark 1984-1986
 • Medlem Kontrollutvalget, Skien 1997-2007
 • Medlem Styret for Borgestadklinikken 1997-2005
 • Leder Nedre Telemark kommunale revisjonsstyre 1997-2003
 • Leder Styret for stiftelsen Rjukanbanen 1997-2001
 • Leder Telemark kommunale revisjonsselskap 2003-2005
 • Medlem Forliksrådet, Skien fra 2004
 • Medlem Agder Lagmannsrett fra 2004

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Skien Arbeidersamfunn 1976-1984
 • Leder Styret for Skien Arbeiderparti 1980-1983
 • Medlem Styret for Telemark Arbeiderparti 1997-2001
 • Leder Telemark Arbeiderpartis kvinnepolitske styre 1997-2001
 • Medlem Telemark Arbeiderpartis kvinnepolitiske utvalg 2001-2004
 • Medlem Styret for Øvre Gjerpen Arbeiderlag 2003-2005
 • Leder Styret for Øvre Gjerpen Arbeiderlag 2005-2007
 • Medlem Styret for Skien Arbeiderparti 2005-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Gjerpen idrettsforening 1960-1972
 • Medlem Styret i Telemark krets av Norsk lektorlag 1969-1975
 • Medlem Styret i Telemark idrettskrets 1971-1977
 • Formann Faglig-pedagogisk utvalg under Norsk lektorlag 1972-1974
 • Formann Hovedstyret i Gjerpen idrettsforening 1972-1975

Andre administrative verv

 • Medlem Den norske Creditbanks distriktsråd for Grenland distrikt 1983-1986