Jørgensen, Ragna Berget

Jørgensen, Ragna Berget (1941-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.11.1941 i Skogn, Nord-Trøndelag
 • Datter av gårdbruker Hermann Berget (1909-1967) og gårdbruker Laura Troset (1911-1983)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Nordland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 21.05.1986
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kontrollkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 29.10.1996
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 29.10.1996
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 29.10.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 12.06.1986
  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.06.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 16.12.1996
  Medlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs om ledelse, mediapolitikk, idrett og fagbevegelse (gjennom mange år)
 • Realskole 1959
 • Husmorskole 1960-1961
 • Folkehøyskole (idrettslinjen) 1961-1962
 • Språkstudier i England 1962-1963
 • Faglærerskole (kosthold og ernæring) Ankerhus, Danmark 1963-1966
 • Offentlig rett, Nordland Distriktshøyskole NDH 1976
 • Organisasjonsteori, Nordland Distriktshøyskole NDH 1976
 • Valgobservasjon, Universitetet i Bergen 1998

Yrke

 • Heimkonsulent i Nordland fylke 1966-1974
 • Kontorsjef Forbrukerkontoret i Nordland fylke 1974-1981 (permisjon fra 1981)
 • Rådgiver Forbrukerrådet 1997-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodø Formannskap 1979-1981
 • Medlem Bodø Kommunestyre 1981-1983

Offentlige verv

 • Medlem Bolig- og tomtetildelingsutvalget, Bodø 1979-1981
 • Medlem FADs prosjektgruppe for utgivelse av håndbok for kommunale forbrukernemnder 1979-1980
 • Medlem Utvalget av 1976 til å utrede forbrukerinformasjon 1979-1980
 • Nestformann Plan- og byggenemnda, Bodø 1979-1981
 • Varamedlem Styret i Oljedirektoratet 1979-1981
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter fra 1996
 • Medlem Norsk kulturråd fra 1997 (oppnevnt av Stortinget)
 • Leder prosjektutvalget "Kultur gir helse" 1997-2000 (samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helse departementet og Norsk Kulturråd)
 • Medlem Prosjektstyret for "Olje, miljø, fisk", Nordland 1998
 • Medlem Sektorstyre for hørsel fra 1999
 • Leder Styret for Det norske døveteater fra 1999
 • Varamedlem Styret for domstoladministrasjonen 2001-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Nordland DNAs kommunalutvalg fra 1980
 • Medlem Styret i Nordland Arbeiderparti 1981-1985
 • Medlem DNAs næringspolitiske utvalg fra 1986
 • Medlem Arbeiderpartiets internasjsonale kvinnepolitiske utvalg 1993-1997
 • Medlem Arbeiderpartiets menneskerettighetsutvalg 1997-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Salten stedsstyre av Norsk Tjenestemannslag fra 1974
 • Formann Salten stedsstyre av Norsk Tjenestemannslag 1977-1978
 • Medlem Representantskapet i Statstjenestemannskartellet fra 1978
 • Medlem NTLs landsstyre fra 1978
 • Leder Nordland Friidrettskrets 1997
 • Medlem og leder Styret for Bærum lokallag av Foreningen Norden fra 1998
 • Medlem Den nasjonale komiteen for FNs internasjonale Eldreår-99 1998
 • Medlem Styret for Norges Friidrettsforbund fra 1998
 • Generalsekretær Norges Døveforbund 1999-2002
 • Tillitsverv lokal fagbevegelse og idrettsadministrasjon
 • Medlem Airospace and Technology Committee i Vestunionen (WEU)

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordlands Framtid 1977-1980
 • Medlem Forstanderskapet ved Bodø Sparebank fra 1978
 • Nestformann Styret for Nordlands Framtid 1980-1982
 • Medlem Styret for Nordisk Informasjonskontor i Alta 1993-1997
 • Medlem Styret i Norsk Revyfaglig Senter, Høylandet 1998-2001
 • Medlem Styret for Døves Trykkeri 1999-2003
 • Medlem Styret for Døves Video 1999-2003
 • Medlem Styret for stiftelsen Hjemmet for døve 1999-2002
 • Medlem Styret for stiftelsen Norsk Friidrett 2000-2006
 • Medlem Kontrollutvalget Care Norge fra 2000
 • Medlem Kontrollutvalget Norges Friidrettsforbund fra 2004

Litteratur

 • Jørgensen, Ragna Berget: Om forbrukerinformasjon. NOU-72, 1972
 • Jørgensen, Ragna Berget: Håndbok for de kommunale forbrukernemnder (FAD), 1978
 • Jørgensen, Ragna Berget: Arbeiderpartiets forbrukerpolitikk, 1984