Aamo, Reidar Magnus

Aamo, Reidar Magnus (1898-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Aamo, Reidar Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.08.1898 i Os, Hedmark
 • Død 29.03.1972
 • Sønn av bygdesmed, bureiser Petter Matias Aamo (1867-1955) og Ingrid Skogstad (1869-1940)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.12.1945-10.01.1950 for Kristian Fjeld.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 21.11.1951
  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.11.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Gjetergutt
 • Gårdsarbeider 1913-1915
 • Gruve- og anleggsarbeid ved en rekke av de største bergverk og kraftanlegg i landet, samt ved kullgruvene i Kings Bay, Svalbard 1915-1932
 • Redaktør og forretningsfører ved "Arbeidets Rett", Røros 1932-1941
 • Bonde på farsgården Aasheim i Os 1941-1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tolga Kommunestyre 1922-1925
 • Medlem Os Kommunestyre 1928-1931, 1959-1963
 • Medlem Os Formannskap 1931-1934

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Os 1928-1934
 • Medlem Arbeidsløshetsnemnda, Os 1930-1934
 • Medlem Forliksrådet, Os fra 1930
 • Forliksmann 1942-1944
 • Medlem Skolestyret, Os 1945-1947
 • Medlem Jordstyret, Os 1945-1947
 • Gjeldsmeklingsmann 1945
 • Medlem Jordbrukets produksjons- og rasjonaliseringskomite av 1946 1946-1952
 • Formann Fjellbygdkomiteen 1954-1957
 • Medlem Komiteen for utredning av delingsgrunnlaget ved jordskifte av 1956 fra 1956
 • Medlem Styret for Sognli forsøksgård fra 1956
 • Formann Landsrådet for viltstell, jakt og fangst 1957-1958
 • Medlem Styret i Garantikassen for sparebanker 1959-1966
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1969
 • Formann Styret for Landscentralen for småindustri
 • Formann Statens korn- og kraftforråd

Tillitsverv i partier

 • Formann Os Arbeiderparti 1920-1923, 1951-1952
 • Medlem Styret i Hedmark fylkes arbeiderparti 1930-1936
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landbruksutvalg 1958-1964
 • Medlem Styret i Dalsbygda AUF
 • Medlem Styret i Røros AUF
 • Medlem Styret i Mørkfoss AUF

Andre administrative verv

 • Sekretær Dalsbygda Kraftverk A/S fra 1941