Brusletten, Reidun

Brusletten, Reidun (1936-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1936 i Oslo, Oslo
 • Datter av fabrikkeier Olav Kjellesvik (1904-1977) og husmor/medarbeider i familiens bedrift Anna Bakkerud (1912-1995)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1977 - 1981, KrF.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utviklingshjelpen, 17.06.1983 - 01.01.1984
  Statsråd, Departementet for utviklingshjelp, 01.01.1984 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1956
 • Oslo Offentlige Lærerskole 1959
 • 1. avd. Statens Spesiallærerskole 1965
 • Skoleledelse, halvårsenhet, Eik Lærehøgskole 1993
 • Ex.phil., Universitetet i Oslo 1994
 • Adjunkt 1994

Yrke

 • Lærer i barneskolen på Nesodden 1959-1964
 • Lærer i barneskolen i Nes, Hallingdal 1965-1978
 • Tilsynslærer for hjelpeundervisning i Nes Kommune, Hallingdal 1970-1971
 • Fagveileder i spesialundervisning, Nes Kommune 1971-1977
 • Undervisningsinspektør ved Nes Barneskole 1978-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norske Kommuners Sentralforbunds hedersmerke 1999 (etter 40 års yrkesaktivitet)
 • Nes kommunes påskjønnelse 1999 (etter 35 år i Nes kommune)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nes Formannskap 1971-1975, 1999-2003
 • Medlem Nes Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Nes Formannskap 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1986-1987 permisjon 1983-1986
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Gyrihaugen Åndssvakehjem, Hallingdal 1971-1983
 • Medlem Kulturutvalget, Nes 1971-1979
 • Medlem og meddommer Eidsivating Lagmannsrett 1974-1983
 • Medlem Valgnemnda, Nes 1975-1979
 • Medlem Fylkeskulturutvalget 1979-1983
 • Leder Styret for Soltun HVPU 1987-1991
 • Medlem Styret for Statens edruskapsdirektorat 1987-1989
 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Buskerud 1988-1991
 • Medlem Styret for Rusmiddeldirektoratet 1989-1990
 • Medlem Byggekomiteen, Nes 1991-1995
 • Medlem Bygdeboknemnda, Nes 1991-1995
 • Leder Hovedutvalget for kultur, Nes 1991-1995
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Nes 1991-1995
 • Varamedlem Statens kulturminneråd 1992-1997
 • Meddommer Herreds- og byretten, Hallingdal sorenskriverembete fra 1992
 • Medlem Styret for Høgskolen i Buskerud 1994-2000
 • Medlem Eldrerådet, Nes fra 1995
 • Leder Valgnemnda, Nes 1995-2003
 • Medlem Nemnda for gards- og slektshistorie for Nes og Flå fra 1995
 • Medlem politisk styringsgruppe, Nes 1995-2003
 • Medlem Norsk Kulturråds Kulturvernutvalg 1997-2000
 • Varamedlem Norsk kulturråd 1997-2000
 • Nestleder Helse- og sosialutvalget, Nes 1999-2003
 • Varamedlem Hallingtinget 2000-2003
 • Medlem Norsk kulturråd 2001-2004

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFs faglige utvalg 1977-1983
 • Formann Nes KrF 1981-1983, 1986-1991
 • Medlem KrFs sentralstyre 1985-1990
 • Reisesekretær KrF 1987-1987
 • Sekretær Nes KrF 1991-2007
 • Leder Nes KrF fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder og dirigent Jaer skoles pikekor, Nesodden 1959-1964
 • Dirigent Jaer Blandakor, Nesodden 1960-1964
 • Leder og dirigent Nes skolekor 1965-1999
 • Lærer søndagsskole fra 1965
 • Sekretær Pinsemenigheten i Nes 1967-1999
 • Medlem Styret i Buskerud Spesiallærerlag 1967-1971
 • Medlem Pedagogisk utvalg i Buskerud lærerlag 1967-1973
 • Formann Lærerinnenes Misjonsforbund, Nesbyen 1967-1977
 • Dirigent Nes Blandakor 1973-1977
 • Formann Det Norske Totalavholdsselskap, Nes 1975-1999
 • Medlem Styret for Hedmarktoppen Folkehøgskole 1986-1992 pinsebevegelsens folkehøgskole
 • Leder Kontrollutvalget for Evangeliesenteret 1995-1998
 • Medlem Menighetsrådet, Pinsemenigheten i Nes 1997-1999
 • Leder Eldsterådet, Pinsemenigheten i Nes fra 1999

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Factoring Finance 1978-1983

Litteratur

 • Askildsen, Tore: Dagens! Andaktsbok for ungdom, Lunde forlag 1992
 • Nilsen, Oddvar (red.): Under åpen himmel, Rex forlag 1993
 • Bakken, Tormod et al.: Rasteplassen, Hanne Forlag 1995
 • Reitan, Karin (red.): Da mor gikk bort: tanker i ettertid: døtre forteller, Lunde forlag 1996