Carlsen, Reidar

Carlsen, Reidar (1908-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Carlsen, Reidar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1908 i Bodø, Nordland
 • Død 02.05.1987
 • Sønn av fiskeskipper og gårdbruker Johan Edvard Carlsen (1855-1910) og hjemmeværende Amalie Salomonsen (1883-1934)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nordland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-10.01.1950, Sigurd Lund Hamran møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-19.11.1951, Sigurd Lund Hamran møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 21.11.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 05.05.1960
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961
  Medlem, Protokollkomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskerisaker, 05.11.1945 - 01.07.1946
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 01.07.1946 - 19.11.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statens skogskole (forstmann), Steinkjer 1928-1929

Yrke

 • Jord- og skogsarbeider, fiskeriarbeider, forretningsfører, journalist og kontorist 1923-1937
 • Herredskogmester for Bodin, Kjerringøy, Sørfold og Leiranger 1937-1939
 • Direktør i Utbyggingsfondet for Nord-Norge 1952
 • Direktør og sjef i Distriktenes Utbyggingsfond 1961-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Petter Dass-medaljen 1961
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1968
 • Håkon VIIs 100-års medalje 1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodin Kommunestyre 1937-1941

Offentlige verv

 • Formann Arbeidstilsynet, Bodin 1937-1940
 • Formann Tiltaksnemnda, Bodin 1937-1940
 • Formann Skog- og jordutvalget, Bodin 1937-1940
 • Revisor Overformynderiet 1937-1940 (fylkesvalgt)
 • Medlem Fylkesforsyningsnemnda, Nordland 1938
 • Medlem Styret for Utbyggingsfondet for Nord-Norge 1952
 • Formann Rådet for det Nord-Norske student- og elevhjem 1953-1978
 • Medlem Styret for A-trygdens Utbyggingsfond 1958-1961
 • Medlem Utvalget for Arbeidsdirektoratets styre for behandling av saker om støtte for Arbeidsløysetrygdens utbygningsfond 1960-1961
 • Medlem Nordkalottpresidiet 1961-1981
 • Medlem Utvalg til utredning av spørsmålet om en hensiktsmessig utnyttelse av trevirke i Troms 1963-1965
 • Medlem Utvalg som skal utrede spørsmålet om hel eller delvis flytting av Statens teknologiske institutt Oslo, og i tilfelle peke på steder hvortil slik flytting bør skje 1964-1967
 • Medlem Vegplanrådet 1964-1966
 • Formann Norges Familieråd 1966-1978
 • Medlem Rådgivende nemnd for regional transportstøtte 1971-1978
 • Medlem Prosjektgruppen til fremme av industriell aktivitet i Nord-Norge 1972-1980
 • Medlem Industriprosjektgruppen for Nord-Norge 1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bodø arbeiderparti 1931-1933
 • Medlem Styret for Søre Salten kretsparti av DNA 1937-1938
 • Medlem Styret for Bodin arbeiderparti 1937-1940
 • Medlem Styret for Nordland AUF 1938-1939
 • Formann Søre Salten kretsparti av DNA 1938-1939
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1945-1949
 • Medlem Representantskapet i Oslo Arbeiderparti 1978-1980
 • Formann Den socialdemokratiske forening

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Indstranden idrettslag 1925-1926
 • Formann Indstranden ungdomslag 1927
 • Formann Nordland bærlag 1938-1939
 • Sekretær Nordland fylkes fiskarlag 1939-1953
 • Formann Fiskerlagets fagskolenemnd i Nordland 1942-1945
 • Medlem Direksjonen i Kgl. Selskap for Norges Vel 1962-1971
 • Medlem Hovedstyret og Rådet i Foreningen Norden 1962-1965
 • Viseformann Hovedstyret og Rådet i Foreningen Norden 1966-1968
 • Formann Hovedstyret og Rådet i Foreningen Norden 1969-1981
 • Visepreses Direksjonen i Kgl. Selskap for Norges Vel 1971-1978
 • Formann Folkebevegelsen "Ja til EF" 1972
 • Ordfører Representantskapet i Landslaget for reiselivet i Norge 1976-1978
 • President Foreningen Nordens Forbund 1977-1980

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for "Nordlands Framtid" 1939-1940

Litteratur

 • Carlsen, Reidar og Audun Bugjerde: Bruddstykker av norsk distriktsutbygging slik vi har opplevd den, Tiden Oslo 1981