Grave, Reidun

Grave, Reidun (1945-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter