Kristiansen, Rune E.

Kristiansen, Rune E. (1948-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
10 år, 352 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.10.1948 i Oslo, Oslo
 • Sønn av forbundssekretær Willard Kristiansen (1927-1972) og Kirsten Storøy (1926-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Gro Harlem Brundtland.
 • Møtte fast som representant 03.11.1990-30.09.1993 for Gro Harlem Brundtland.
 • Møtte fast som representant 01.10.1993-25.10.1996 for Gro Harlem Brundtland.
 • Møtte fast som representant 25.10.1996-30.09.1997 for Thorbjørn Berntsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Sekretær, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1962-1965
 • Yrkesskole 1965-1966

Lærlingepraksis

 • Typograflærling 1966-1969

Fagbrev

 • Typograf 1969

Yrke

 • Typograf, Arbeiderbladet 1969-1979
 • Typograf, VG 1979-1980

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige fra 2002

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo A's styre og representantskap 1987-1989
 • Nestleder Oslo A 1993-1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Oslo Grafiske Fagforening 1980-1984
 • Medlem Landsstyret for Norsk Grafisk Forbund 1980-1989
 • Leder Norsk Grafisk Forbund 1984-1989
 • Leder Oslo Grafiske Fagforening 1984-1989
 • Leder Faglig/politisk utvalg 1987-1989
 • Medlem LOs representantskap 1987-1989
 • Medlem Styret i Oslo faglige samorg 1988-1989