Lyseth, Reidar Andreas

Lyseth, Reidar Andreas (1904-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
8 år, 24 dager

Gå til bildegalleri

Lyseth, Reidar Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1904 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 01.03.1987
 • Sønn av maskinist Ole Margido Lyseth (1870-1913) og Hanna Louise Johannessen (1862-1939)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Sekretær, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Sekretær, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Nestformann, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Ansatt ved trelastkontor 1921-1929
 • Journalist i Ny Tid 1929-1936
 • Journalist i Arbeider-Avisa Trondheim 1936
 • Journalist og idrettsredaktør Arbeider-Avisa 1945-1950
 • Redaktør Norsk idrett 1952-1957
 • Sosialrådmann i Trondheim 1957-1974

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Tysk fangenskap under krigen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1931-1934
 • Medlem Trondheim Formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Formann Bad- og idrettsutvalget, Trondheim 1946-1951
 • Formann Styret for Trondheim sporveier 1948-1951
 • Formann Styret for Trondhjem hospital 1957-1976
 • Medlem Statens samferdselsråd 1957-1963
 • Formann Styret for sosialskolen, Trondheim 1960-1970
 • Formann Styret for Sentralsykehuset i Trondheim 1963-1972
 • Nestformann Styret for Trøndelag psykiatriske sykehus 1964-1972
 • Formann Styret for Trøndelag psykiatriske sykehus 1965-1972
 • Nestformann Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim 1968-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Trøndelag arbeideridrettskrets 1928-1929
 • Formann Trøndelag arbeideridrettskrets 1931-1932
 • Reisesekretær Arbeidernes idrettsforbund 1937-1940
 • Medlem Styret i Arbeidernes idrettsforbund 1938-1939
 • Formann Trondhjem og Omegns idrettskrets 1945-1948
 • Medlem Styret i Norges idrettsforbund 1946-1957
 • Nestformann Trøndelag Krets av Norsk Presseforbund 1947-1948
 • President Norges Handikapidrettsforbund 1960-1962
 • Formann Styret i Vanføres Vel, Trøndelag 1977-1978

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1958-1963

Litteratur

 • Schreiner, Johan (red.): Trondheim bys historie