Strømdahl, Reidar

Strømdahl, Reidar (1913-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Strømdahl, Reidar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.05.1913 i Skoger, Vestfold
 • Død 31.12.2006
 • Sønn av snekker Martinius Strømdahl Kristoffersen (1870-1953) og husmor Anette Grinde (1875-1955)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Vestfold, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Varasekretær, Odelstinget, 16.01.1954 - 15.05.1956
  Visesekretær, Stortinget, 15.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Visesekretær, Stortinget, 18.01.1958 - 11.01.1959

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1928-1930
 • Handelsskole 1932-1933
 • Kurs i regnskap og revisjon 1934-1940

Yrke

 • Journalist 1933-1935
 • Kommunerevisor i Skoger kommune 1935-1945
 • Tjenestegjorde ved NSB 1936
 • Assistent i Riksrevisjonen 1936-1940
 • Sekretær i Riksrevisjonen 1940-1948
 • Førstesekretær i Riksrevisjonen 1948-1955
 • Konsulent i Riksrevisjonen 1955-1959
 • Byråsjef i Riksrevisjonen 1959-1968
 • Underviste ved Riksrevisjonens etatsskole 1960-1965
 • Registrert revisor 1968
 • Administrerende direktør ved Lier sykehus 1968-1983

Verv

Offentlige verv

 • Formann Forsorgsstyret, Skoger 1936-1939
 • Formann Administrasjonskomiteen, Skoger 1945-1950
 • Formann Krigsskadenemnda, Skoger 1945-1950
 • Formann Idrettsutvalget, Skoger 1946-1949
 • Medlem Skoger menighetsråd 1947-1957
 • Medlem Riksrevisjonens innstillingsråd 1950-1954
 • Formann Oppgjørsnemnda 1951-1955
 • Formann Barnevernsnemnda, Skoger 1953-1964
 • Medlem Granskningsutvalget, Skoger 1953-1954
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1954-1966
 • Medlem Normeringsutvalget for Sivilforsvaret 1958-1960
 • Medlem Plankomiteen for Lier sykehus 1962-1968
 • Formann Barnevernsnemnda, Drammen 1967-1974
 • Formann Bydelsutvalg, Drammen 1975-1978

Tillitsverv i partier

 • Formann Strømsgodset AUF 1934-1936
 • Medlem Styret for Strømsgodset Arbeiderlag 1936-1940
 • Formann Skoger Arbeiderparti 1945-1952, 1955-1958
 • Æresmedlem Det norske Arbeiderparti fra 1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann utvalg i Strømsgodset Idrettsforening 1932-1937
 • Medlem Styret i Drammen og omegns skikrets 1934-1937
 • Autorisert dommer Skiforbundet 1936-1940
 • Medlem Styret i Norges forsorgsforbund 1936-1939
 • Medlem Styret i Riksrevisjonens tjenestemannslag 1938-1942
 • Autorisert dommer Skiforbundet 1945-1947