Steen, Reiulf

Steen, Reiulf (1933-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
15 år, 195 dager

Gå til bildegalleri

Steen, Reiulf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.08.1933 i Hurum, Buskerud
 • Død 05.06.2014
 • Sønn av fabrikkarbeider Nils Steen (1899-1940) og fabrikkarbeider Astrid Karlsen (1899-1987)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 08.10.1979-04.02.1981, Ivar Ødegaard møtte som representant.
 • Uttreden 01.07.1992-04.09.1992, Harald Løbak Thoresen møtte som representant.
 • Uttreden 04.09.1992-30.09.1993, Solveig Torsvik møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Visepresident, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 08.10.1979
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 08.10.1979
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 08.10.1979
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 10.02.1981 - 30.09.1981
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 10.02.1981 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 10.02.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.06.1992
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.06.1992
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.06.1992

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Leder, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1979

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 01.07.1992

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 08.10.1979

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs og studiearbeid innen arbeiderbevegelsen
 • Sørmarka folkehøgskole 1951
 • Britisk-nordisk folkehøgskole, Manchester 1952

Yrke

 • Fabrikkarbeider ved Norsk sprængstofindustri A/S 1950-1954
 • Journalist i Fremtiden, Drammen 1954-1958
 • Ambassadør i Chile 1992-1996
 • Seniorkonsulent i FAFO 1996-2000

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Bernardo O'Higgins Orden, første klasse, for innsats i kampen for demokrati i Chile 1991
 • Æresborger av Hurum 1992
 • Orden Al Meritto Grand Cruz 1999

Verv

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Hurum 1947-1954
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Kongsberg 1954-1957
 • Formann Skolekomiteen av 1965 1965-1972
 • Formann Likestillingsrådet 1973-1976
 • Medlem Kringkastingsrådet 1973-1977
 • Medlem Forsvarsrådet 1979-1981
 • Leder Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1979-1980
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1981-1985
 • Observatør folkeavstemninger og valg i Chile, Nepal, El Salvador og Nicaragua 1985-1995

Tillitsverv i partier

 • Tillitsverv Sætre og omegn AUL 1948-1954
 • Medlem en rekke utvalg fra 1950
 • Nestformann Hurum DNA 1950-1954
 • Formann Buskerud AUF 1954-1958
 • Sekretær AUF 1958-1961
 • Formann AUF 1961-1964
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1961-1991
 • Sekretær Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1964-1965
 • Nestformann Det norske Arbeiderparti 1965-1975
 • Formann DNAs internasjonale utvalg 1965-1981
 • Formann Komiteen for prinsipprogrammet vedtatt på DNAs landsmøte 1969 1967-1969
 • Formann Komiteen som har utarbeidet partiets arbeidsprogram 1969 1968-1969
 • Formann Komiteen som har utarbeidet partiets arbeidsprogram 1971 1969-1971
 • Formann Komiteen for handlingsprogrammet "Demokrati i hverdagen" 1969-1971
 • Formann Komiteen som har utarbeidet partiets arbeidsprogram 1973 1972-1973
 • Formann Komiteen som har utarbeidet partiets arbeidsprogram 1977 1975-1977
 • Formann Det norske Arbeiderparti 1975-1981
 • Visepresident Den Sosialistiske Internasjonale 1978-1983
 • Formann Komiteen som har utarbeidet partiets arbeidsprogram 1981 1979-1981
 • Formann Akershus Arbeiderparti 1982-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret i International Anti-Apartheid Movement 1961-1992
 • Leder Sosialistisk Internasjonales Chile-komite 1975-1990
 • Formann Helsingforskomiteen 1986-1992
 • Leder Internasjonal parlamentarikergruppe til støtte for demokratiet i Chile 1987-1989 ledet fram til folkeavstemningen i 1988 og valgene i 1989
 • Medlem Hovedstyret i Europabevegelsen 1989-1992
 • Leder Europabevegelsen 1999-2001
 • Leder Norsk Folkehjelp 1999-2003

Andre administrative verv

 • Formann Internasjonal gruppe som meglet mellom Argentina og Storbritannia etter Falklandskonflikten 1982

Litteratur

 • Bratteli, Trygve, Reiulf Steen og Ronald Bye: Våre oppgaver i 1970-årene, Oslo 1969
 • Gerhardsen, Einar, Trygve Bratteli og Reiulf Steen (red.): Olav Brunvand i glede og i strid, Tiden Oslo 1977
 • Steen, Reiulf: Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, Tiden Oslo 1979
 • Nedregaard, Magne (red.): Dynamitt og hestehov. Reiulf Steen 50 år, Tiden Oslo 1983
 • Steen, Reiulf: Der hjertet banker, Tiden Oslo 1986
 • Steen, Reiulf: Inés - og det elskede landet, Tiden Oslo 1988
 • Steen, Reiulf: Maktkamp, Tiden Oslo 1989
 • Lund, Rolf Lasse: Ideene lever. Reiulf Steen i samtale med Rolf Lasse Lund, Tiden Oslo 1992
 • Helgesen, Vidar, Jan Tore Sanner og André Støylen (red.): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt, Schibsted Oslo 1994
 • Steen, Reiulf: Beretninger, Tiden Oslo 1998
 • Steen, Reiulf: Underveis, Tiden Oslo 1999
 • Steen, Reiulf: Jordskjelv, Tiden Oslo 2000
 • Steen, Reiulf: Ørnen har landet, Tiden Oslo 2003